Om PayBack

Historik

Payback AB grundades 2008 och fram till 2011 knöts kontakter runt världen. 2011 inleddes ett samarbete med anrika Schaefferoil från St.Louis i USA.

Verksamheten

Payback AB är ett svenskt familjeföretag som tillhandahåller produkter inom smörjmedel och kemikalier. Företaget startade 2008 och har utmärkelser från Almi Tillväxtligan samt Årets Företagare 2014. Payback AB har hela Skandinavien som marknad, sedan början av 2015 har vi distributörer i Finland och Danmark.

Kvalitetspolicy

Vår ambition är att hela vår organisation endast ska genomsyra hög kvalitet.

Vi strävar efter att alltid: 

  • Tillhandahålla rätt vara, till rätt applikation med förväntad kvalitet.
  • Vår personal är engagerad och kompetent samt har förmågan att tillgodose kundens behov.
  • Vi arbetar för ständiga förbättringar i företagets samtliga processer.

Miljöpolicy

Payback AB skall i sin verksamhet sträva efter att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi. Vi skall tillhandahålla produkter som är valda efter prestanda och miljöaspekter.

Kunden i centrum!

Vi strävar efter personliga och långsiktiga affärsrelationer. Därför ser vi det som helt avgörande att våra kunder ser oss som en pålitlig leverantör.

REFERENSER

Ett urval av våra kunder

PEAB
Cramo
Fazer
LKAB
VOLVO
SKANSKA
SVEVIA
Ramirent

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling:

Europa investerar i landsbygdsområden

Vi har via Länsstyrelsen i Västerbotten ansökt om företagsstöd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet avser anpassning av vår nya fastighet till verksamheten och inköp av utrustning maskiner för att kunna satsa långsiktigt och skapa fler arbetstillfällen på sikt.