"It's not the cost to buy, it's the cost to use"

>> I smörjmedel och kemikalie branschen finns produkter som har det där extra, allt eftersom samlas de under ett varumärke <<
kontakta oss

Välkommen till Payback AB

Payback’s produktsortiment innefattar smörjmedel som övertygar vid smörjmedelsrelaterade driftstörningar, prestanda, livslängd och lönsamhet.  Speciella additiver som tätar läckage, uppgraderar eller rena friktionsmodifierare. Avancerade kemikalier för betongstänk och rester, effektiv rengöring av båtskrov, aluminium, galv, rostfritt, fordonslacker eller annan rengöring.

Sortimentet  lanseras  nu  i Skandinavien med endast exklusivt utvalda produkter  under varumärket payback lubricants & payback chemicals.

Payback - vi är på ditt lag inte på lönelistan.
 

Betongrester?

Avlägsna betongrester klicka här

Båtrengöring?

Overträffad båtrengöring klicka här