SPECIALFETT

#209 ANTI-SEIZE

MONTAGEFETT

#209 Anti-Seize är ett trycktåligt, högtemperaturfett med mjukmetaller. Konstruerat för applikationer som t.ex. bultförband med tryck, värme och korrosiv miljö upp till +1100°C. Underlättar demontering och förhindrar galvanisk korrosion mellan metallegeringar. Även utmärkt som smörjfett till hydraulhammare.

Synguard -H1 är ett helsyntetiskt livsmedelsgodkänt fett för applikationer med extrema tryck, vatten, vattenånga, kyla eller höga temperaturer.
Speciellt framtaget för smörjning av livsmedelsutrustning och medicinsk utrustning.

LIVSMEDELSFETT
Synguard -H1 är ett livsmedelsfett av högsta kvalitet, baserat på renaste polyalfaolefin (PAO) syntetbas med förtjockare av bentonit.

TEMPERATURER
Synguard är ett högtemperaturfett som klarar kortare perioder upp till +260°C och saknar droppunkt. Samtidigt funktionellt i temperaturer ned till -40°C.

VATTENRESISTENT
Synguard är ett vattenrecistent fett. Utmärkt för applikationer som kan utsättas för vatten, vattenånga eller snö.

TRYCK OCH VARVTAL
Synguard är ett multifunktionellt, smidigtoch vidhäftande fett för applikationer med låga till höga belastningar, samt varvtal upp till 10.000 varv/min.

FÖRHINDRAR BAKTERIER
Synguard innehåller konserverings-medel som på ett effektivt sätt kontrollerar, fördröjer och förhindrar bakterietillväxt om fettet utsätts för livsmedelsprodukter.

FÖRDELAR

 • Utmärkt mot vattenavspolning
 • Mycket goda köldegenskaper
 • Skjuv- och mekanisk stabilitet
 • Överlägset slitageskydd
 • Extrema högtryckegenskaper
 • Förhindrar rost och oxidation
 • Förhindrar termisk nedbrytning
 • Saknar droppunkt
 • Stabilt mot sura ämnen
 • Behåller sin konsistens
 • Utmärkt i centralsmörjning
 • Mycket hög vidhäftning

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Kullager – Rullager – Ledlager – Glidlager – Nållager – Kulskruvar – Bussningar – Gejder – Kanutskjut

BLANDBARHET
Synguard är baserat på polyurea förtjockare och är inte blandbar med andra fetter som inte är baserad på polyurea i instängda applikationer, typ lagerhus.

400 ml Aerosol, 500 g Burk, 400/600 g Patron
Produktblad
#252 COPPER SHIELD

EXTREMT VÄRMETÅLIGT

#252 Copper Shield är ett specielfett för höga temperaturer där fettet övergår i pulverform efter +325°C och ger mycket effektiv smörjning i temperaturer upp till +650°C.

BAS & FÖRTJOCKARE
Copper Shield är sammansatt av en syntetisk polyetylenglykol och förtjockare av Silica gel (kiseldioxid) och friktionshämmande ämnen. En kombination för överlägsen, problemfri, funktion i hög värme.

HÖG TEMPERATUR
Copper Shield är ett äkta högtemperaturfett som gradvis kommer att mjukna i konsistens för bättre penetration in i lager utan att droppa eller rinna. Applikationen bör uppnå och överstiga +315°C för att Copper Shield ska smörja effektivt.

TORRSMÖRJNING
Vid +315°C förångas basvätskan och Copper Shield övergår i pulverform och blir högpresterande till +650°C utan att skapa rester av lack, gummi, kol eller andra avlagringar på t.ex. lagerytor.

FÖRENLIG MED METALLER
Innehåller en kombination av molybdendisulfid, grafit- och kopparpulver och är naturligt förenligt med andra metaller.

HÖG TRYCKTÅLIGHET
Copper Shield ger ett mycket starkt slitageskydd vid höga tryck. Bildar ett långvarigt, fast smörj-medel på metallytorna och motstår tryck över 35 ton/cm2.

FÖRDELAR

 • Ett äkta högtemperaturfett
 • Överlägsen trycktålighet
 • Utmärkt oxidationsskydd
 • Utmärkt vattenresistens
 • Utmärkt skjuvstabilitet
 • Ett vidhäftande fett

NOTERA
Applikationen och fettet bör uppnå +315°C och högre för att smörja riktigt effektivt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
Allt som ska smörjas i värme, friktionsvärme eller vid extremt hög belastning.

18 Kg, 400 g Patron
Produktblad
#255 FLOURGARD H1

RESISTENT ESTREMFETT

#255 Fluorguard är ett rent specialfett. Resistent mot kemikalier, gaser och lösningsmedel. För kontinuerlig temperatur upp till +260°C under lång tid i t.ex. lack- eller bageriugnar med lång återsmörjningsintervaller. Livsmedelsklassat smörjmedel.

RESISTENT
Fluorguard är ett specialfett baserat på Perfluorerad polyeter (PFPE) och Polytetrafluoreten (PTFE). Utvecklad för mycket krävande arbetsmiljöer där smörjapplikationen utsätts för exempelvis gaser, kemikalier, bränslen eller hög temperatur.

LÅNG LIVSLÄNGD
Fluorguard är utvecklat för långa smörjintervaller. Vid normala temperaturer och förhållanden kan fettet vara funktionellt i en livstid.

EJ BLANDBART
Fluorguard är ej blandbart med andra typer av fett som inte är baserade på Perfluorerad polyeter (PFPE) och Polytetrafluoreten (PTFE). Rengöring krävs vid byte, men ger en problemfri framtid.

FÖRDELAR

 • Livsmedelsklassat -H1
 • Konstant temperatur upp till +260°C
 • Funktionell under långa tidsperioder
 • Resistent mot starka kemikalier
 • Resistent mot frätande syror
 • Resistent mot lösningsmedel
 • Resistent mot bensin & diesel
 • Resistent mot gasol och andra gaser

EGENSKAPER

 • Ingen flampunkt
 • Lång livslängd
 • Låg termisk avdunstning i värme
 • Utmärkt vattenbeständighet
 • Utmärkt slitageskydd
 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Silikonfritt
 • Kompatibel med metall, plast, elastomerer och gummi

APPLIKATIONER

 • Transportörer
 • Målerilinjer
 • Bageriugnar
 • Pneumatiska ventiler
 • Engångssmörjningar
 • För låga varvtal i lager

BRANSCHER
Metall-, plast-, glas-, textil-, bil-, kemi-, petrokemi-, pneumatisk utrustning och inom livsmedels-industrin.

800 g Patron, 80 g Burk
Produktblad