#350 NEVER STICK

BÄTTRE YT TÄTHET
Never Stick är ett nyutvecklat och effektivt släppmedel för bättre yttäthet.

Minimerar att asfalt, betong, kalk, träflis, papper och sopor fäster på behandlade ytor.

HÖG TÄTHET

Never Stick är ett släppmedel som förhindrar att material av många olika slag fäster på den behandlade ytan.

FINARE YTOR

Never Stick ger en finare betong yta samt lägre förbrukning än traditionella formoljor p.g.a. bättre vidhäftning.

Förhindrar fäste av

 • Betong
 • Cement
 • Kalk
 • Asfalt
 • Smuts
 • (Färg)
 • Papper
 • Träflis
 • Sopor

FÖRDELAR

 • Luktfri
 • Hög täthet
 • Renare utrustning
 • Kan avlägsnas med alkaliskt tvättmedel #633

Enkel rengöring

Never Stick kan avlägsnas med ett vattenbaserat tvättmedel #633 Ultra Clean.

SPECIFIKATIONER

FÄRG: Klar
ISO VG: 15
VISKOSITET 40°C: 15 Cst
FLAMPUNKT: +270°C
FLYTTEMP: -42°C

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Betongutrustning
 • Gruvindustri
 • Asfaltsutrustning
 • Sopbilar
 • Flisbilar m.m.

Emballering

 • IBC
 • 205 L
 • 20 L