#338 PENETRO GREEN

KEDJE & KRYPOLJA -H1
Penetro Green är den mest universella underhållsoljan för en livsmedelsindustri.

Den tränger in, smörjer och skyddar alla typer av rörliga delar som kräver ett smörjmedel där tillfällig kontakt med livsmedel kan förekomma.

HÖG PENETRATION

Penetro Green är ett högeffektivt livsmedelsklassat underhållssmörjmedel som även löser fastrostade detaljer.

TRIPPELT SKYDD

Penetro Green har flera friktions och korrosionshämmande beståndsdelar som t.ex. Moly, PTFE och en speciell typ av rostskyddsmedel.
Dessa bildar tillsammans en skyddsbarriär som ger trippelt skydd mot friktion, fukt och oxidering/korrosion.

STARK SMÖRJFILM

Penetro Green är en stark, tunn och klibbfri smörjolja som klarar mycket hög belastning vilket gör den mycket universell och populär som smörjolja inom underhåll.

Smörjer i vatten

Penetro Green tränger undan vatten och den smörjande funktionen är mycket hög även under vatten.

Kan användas för enkel konservering av detaljer och konstruktioner under normala förhållanden.

FÖRDELAR

  • Bildar en långtidsverkande smörjfilm med låg friktion
  • Kryper och frigör fastrostade detaljer effektivt
  • Bildar en skyddande barriär mot fukt och rost
  • Tål mycket höga tryck för att vara en tunn olja

SPECIFIKATIONER

FÄRG: Transparent
VISKOSITET 40°C: 15 Cst
FLAMPUNKT: 115°C

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Kedjor, Vajer, Bult/mutter, Hiss, Lås, Luftverktyg, Lager, Gångjärn, Reglage, Fuktiga miljöer, Oxidbekämpning m.m.

Emballering

  • 5 L
  • 400 ml spray