#321 MAX KOOL ULTRA®

PRESTANDA SKÄRVÄTSKA
Max Kool Ultra® är en syntetiskt baserad mikroemulsion för metallbearbetning.

Utvecklad för alla legeringar, från aluminium till gjutjärn.
Avancerad additivteknik ger oöverträffad biostabilitet och överlägsen detalj kvalitet även under svåra bearbetningsförhållanden.

HÖG PRESTANDA

Max Kool är en transparent och skumningsfri metallbearbetningsvätska med hög biostabilitet.
Utmärkt för alla typer av metallbearbetning. Innehåller ej svavel, klor, nitriter, fenoler, dietanolamin (DEA) eller tungmetaller.

HÖGTRYCKSFÖRSTÄRKT

Max Kool innehåller ytaktiva tillsatser som klarar att öka produktions- och avverkningshastigheten med bibehållen ytkvalite och slitage.

KYLNING & SMÖRJNING

När Max Kool kommer i kontakt med det heta gränssnittet aktiveras ytaktiva ämnen från vattenlösningen och bildar en mycket stark smörjfilm i gränssnittet.
En kemisk metallbindning sker så att friktionen och slitaget reduceras kraftigt.
Därefter återgår de aktiva ämnena till kylvätskan.
Detta resulterar i större noggrannhet, högre svarv-, fräs- eller såghastigheter och matningar.

RENA maskiner

Max Kool har komplexbildare som bekämpar järn-, kalcium- och magnesiumjoner i hårt vatten upp till 400 ppm.

Därmed förhindras att tvål och harts bildas, vilket ger rena och fräscha maskiner.

 

FÖRDELAR

 • Utmärkt kylning och smörjning
 • Extrema högtrycksegenskaper
 • För hög hastighet och matning
 • Lägre verktygstemperatur
 • För låg- och högtryckssystem.
 • Överlägset korrosionsskydd
 • Utmärkt maskinrenlighet
 • Skydd mot härskning och lukt
 • Mycket låg skumbildning
 • Lång livslängd
 • Operatörsvänlig
 • Mild lukt
 • Transparent emulsion

SPECIFIKATIONER

Dosering 2,5 – 8 %
Kontrollera pH-värdet regelbundet och håll det inom pH 8,5 – 9,5.
OBS: Max Kool skall tillföras i vatten och ej i omvänd ordning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Slipning
 • Fräsning
 • Gängning
 • Sågning
 • Brotschning

Rekommenderas inte för metaller som magnesium, zirkonium eller bearbetning av vissa plaster.

Emballering

 • 208 L
 • 20 L
 • 4 L