#311 ULTRA KOOL

Extrem Skärvätska
Ultra Kool är en extremt tuff, syntetiskt baserad mikroemulsion för metallbearbetning.
Speciellt utvecklad för högt tryck och hög avverkning.

Speciell additivteknik ger låg friktion, hög värmeavledning samt hög biostabilitet på skärvätskan.

MAXIMERAD PRESTANDA

Ultra Kool är en transparent och skumningsfri metallbearbetningsvätska med hög biostabilitet.
Utmärkt för skärande och slipande operationer.
Rekommenderas särskilt för hög avverkning, höga tryck och hastigheter.
Innehåller ej svavel, klor, nitriter, fenoler, dietanolamin (DEA) eller tungmetaller.

HÖGA TRYCK

Ultra Kool har exceptionella högtrycksegenskaper i både låg- och
höghastighetsbearbetning. Innehåller ytaktiva tillsatser som kan öka produktionshastigheten mångfalt vid exempelvis sågning.
Vid ökning av sågbladets tanddjup och avverkningshastighet kan trippel produktion göras utan förbrukningsökning av sågblad.

KYLNING & SMÖRJNING

När Ultra Kool kommer i kontakt med det heta gränssnittet aktiveras ytaktiva ämnen från vattenlösningen och bildar en mycket stark smörjfilm i gränssnittet.
En kemisk metallbindning sker så att friktionen och slitaget reduceras kraftigt.
Därefter återgår de aktiva ämnena till kylvätskan. Detta resulterar i större noggrannhet, högre svarv-, fräs- eller såg-hastigheter och matningar.

Rena maskiner

Ultra Kool har komplexbildare som bekämpar järn-, kalcium- och magnesiumjoner i hårt vatten upp till 400 ppm.
Därmed förhindras att tvål och harts bildas, vilket ger rena och fräscha maskiner.

FÖRDELAR

 • Utmärkt kylning och smörjning
 • Extrema högtrycksegenskaper
 • För låga och höga matningar
 • För låg- och högtryckssystem
 • Lägre verktygstemperatur
 • Överlägset korrosionsskydd
 • Utmärkt maskinrenlighet
 • Skyddar mot härskning och lukt
 • Mycket låg skumbildning
 • Lång livslängd
 • Operatörvänlig
 • Mild lukt
 • Transparent emulsion

SPECIFIKATIONER

Dosering: 5 – 8 %
Kontrollera pH-värdet regelbundet och håll det inom pH 8,5 – 9,5.
OBS: Ultra Kool skall tillföras i vatten och ej i omvänd ordning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Fräsning, svarvning, sågning och slipning.

Rekommenderas ej för metaller som magnesium och zirkonium.

Emballering

 • 20 L
 • 4 L