#300 WIRE LUBE

Vajersmörjning
Wire lube är ett riktigt högpresterande vajersmörjmedel.

Designat för att ge ett extremt slitage- och korrosionsskydd för vajrar som utsätts hög belastning, slam, vatten, saltlake och kemiska angrepp.

Binder ej smuts och fungerar i alla klimat.

FASTA ÄMNEN

Wire Lube är baserad på en kombination av paraffinska mineral- och syntetoljor med starka tillsatsämnen som klarar extremt hög statisk belastning under lång tid.

HÖGTRYCKSEGENSKAPER

Innehåller en högtryckssubstans av molybdendisulfid och andra tillsatsämnen som ger ett tillförlitligt slitageskydd under den statiska belastning som en vajer utsätts för.
Wire Lube klarar tryck upp till 35 ton/cm2.

STARK PENETRATION

Den tunna oljan är lättapplicerad med pensel, spruta eller finns som sprayburk.
Den penetrerar med oanad förmåga in i vajerns invändiga ytor (kardeler).
Smörjmedlet innehåller ett lösningsmedel som gör den lättflytande och tunn, vilket ger den höga krypförmågan.
Efter applicering avdunstar lösningsmedlet och smörjmedlet återgår till sin ursprungliga viskositet och vidhäftning.

STARKT SKYDD

Skapar en resistent skyddsbarriär av fasta ämnen som skyddar vajern mot korrosion vid expo-nering av vatten, saltvatten och andra kemiska angrepp.

SMUTSAVVISANDE

Efter applicering skapas en smutsavvisande yta samtidigt som penetrationen fortsätter inne i vajerns kardeler.
Ett smörjmedel med hög funktion i alla klimat.

LÅNG LIVSLÄNGD

Friktionen minskas avsevärt mellan de invändiga kardelerna vid sträckning och vajerns utsida vid spolning vilket man ser efter lång tid när vajern fortfarande är i nyskick.

SPECIFIKATIONER

FÄRG: Svart
VISKOSITET 40°C: 43-54 Cst
TIMKENTEST: 27 kg
FOUR BALL TEST : 800 kg
FLAMPUNKT: +105°C
BASOLJA: Syntetisk PAO

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För vajrar inom alla områden t.ex: Gruvindustri, marin utrustning, mobil- och hamnkranar.

Emballering

  • 20 L
  • 4 L
  • 400 ml spray