#300 WIRE LUBE

VAJERSMÖRJNING

Wire lube är ett riktigt högpresterande vajersmörjmedel.

Designat för att ge ett extremt slitage- och korrosionsskydd för vajrar som utsätts hög belastning, slam, vatten, saltlake och kemiska angrepp.

Binder ej smuts och fungerar i alla klimat.

#302 MOLY CHAIN LUBE

KEDJESMÖRJNING

Moly Chain lube är ett extremt trycktåligt kedjesmörjmedel för alla kedjor och hastigheter.

Finns i varianter från extremt penetrerande till droppfri & vidhäftande beroende på viskositet.

#308 EXTREME

STARK & VIDHÄFTANDE

Extreme är ett mycket kraftigt och universellt smörjmedel för alla tänkbara ändamål i underhållet eller ett effektivt smörjmedel till kranutskjut.

Extreme är ett vattenfast och mycket trycktåligt smörjmedel med extrem vidhäftning.

#309 SLIDE GUARD

KEDJE- & GEJDEROLJA

Slide Guard är en högpresterande kedje- och gejderolja.

Speciellt framtagen för att minimera förbrukning och slitage.

Extremt trycktålig samt minimerar slitage och vibrationer vid glidande rörelser.

Exceptionell förbrukningsminskning av gejderolja i verktygsmaskiner med skärvätska.

#310 MOLY ROCK DRILL

TRYCKLUFTSSMÖRJNING

Moly Rock Drill är en högpresterande och emulgeringsbar tryckluftsolja för borrning.

Uppfyller och överträffar samtliga specifikationer från alla tillverkare av pneumatiska bergborrar, slagverk, tryckluftshammare och andra tryckluftsverktyg.

#311 ULTRA KOOL SS

EXTREM SKÄRVÄTSKA

Ultra Kool är en extremt tuff, syntetiskt baserad mikroemulsion för metallbearbetning.
Speciellt utvecklad för högt tryck och hög avverkning.

Speciell additivteknik ger låg friktion, hög värmeavledning samt hög biostabilitet på skärvätskan.

#312 MULTI E.P.

TUNN & VIDHÄFTANDE

Multi E.P. är en extremt trycktålig och droppfri olja.

För industriväxlar, glidande och skruvande rörelser eller som en stark och droppfri kedjeolja.

För applikationer som kräver en hög-presterande, tunn och vidhäftande olja, även där ädelmetaller kan förekomma.

#313 HTC SUPREME

HYDRAULIK & KOMPRESSOR

HTC Supreme är en högpresterande lågfriktionsolja för hydraulik och kompressorer.

Speciellt framtagen för energibesparing i industriella hydraulsystem, lamell-, skruv- och kolvkompressorer samt alla typer av vakuumpumpar.

#315 MOLY COMP

KOMPRESSOROLJA

Moly Comp är en exklusiv helsyntetisk lågfriktionsolja för kompressorer.

Speciellt framtagen för energibesparing med flera % samt utökad livslängd på alla mobila och industriella kompressorer i alla klimat med en flyttemperatur på -54°C.

#321 MAX KOOL ULTRA®

PRESTANDA SKÄRVÄTSKA

Max Kool Ultra® är en syntetiskt baserad mikroemulsion för metallbearbetning.

Utvecklad för alla legeringar, från aluminium till gjutjärn.
Avancerad additivteknik ger oöverträffad biostabilitet och överlägsen detalj kvalitet även under svåra bearbetningsförhållanden.

#325 TAP SHIELD

BORRA & GÄNGA

Tap Shield är en tuff skärolja för borrning, gängning och slipning.

Lämplig för alla typer av metaller med utmärkt resultat och precision.

Mycket enkel att avlägsna med vatten.

#335 PENETRO

MULTIFUNKTIONELL

Penetro är en högpresterande krypolja som innehåller Moly och PTFE.

En tunn olja som tål hög belastning och tränger undan vatten med oanad kraft.
Lösgör effektivt fastrostade detaljer och skyddar mot oxidering och korrosion.

#338 PENETRO GREEN

KEDJE & KRYPOLJA -H1

Penetro Green är den mest universella underhållsoljan för en livsmedelsindustri.

Den tränger in, smörjer och skyddar alla typer av rörliga delar som kräver ett smörjmedel där tillfällig kontakt med livsmedel kan förekomma.

#350 NEVER STICK

BÄTTRE YT TÄTHET

Never Stick är ett nyutvecklat och effektivt släppmedel för bättre yttäthet.

Minimerar att asfalt, betong, kalk, träflis, papper och sopor fäster på behandlade ytor.