#283 POLYGREEN

LÅGFRIKTION & LIVSLÄND
Polygreen är ett högkvalitativt polyureafett för låg friktion, hög temperatur, extremt tryck, vatten, vattenånga och långa service intervaller med driftsäkerhet.

LIVSLÄNGD

Polygreen är ett prestandafett för långa serviceintervaller eller som ett livstidsfett i många applikationer.
Förblir i princip lika mjuk och smidig under hela sin livslängd.

OXIDATIONSSÄKER

Polygreen saknar helt metalliskt förtjockningsmedel och orsakar ingen mikrokorrosion, t.o.m. högtrycksskyddet av EP-karaktär är helt galvaniskt säker för gulmetaller.

KORROSIONSKYDD

Är mycket skonsamhet i känsliga lager applikationer med ett korrosionsskydd utöver det vanliga, och helt resistent mot vatten t.o.m. het vattenånga.

MULTIFUNKTIONELLT

Har ett bredd i varvtalsregister från relativt lågt till högtvarvtal upp till 10 000 rpm.
Med en termiska stabiliteten och en temperaturvidd från -40 till +270 grader så kan vara ett enhetsfett i de flesta applikationer.

DRIFTSÄKERHET

Fettets uppbyggnad, koncistens, basolja och additivsystem ger lågfriktion och långa smörjintervaller som ger driftsäkerhet inom tribologi.

FÖRDELAR

 • Vattenresistent t.o.m ånga
 • Skjuv- och mekaniskt stabilt
 • Tryckförstärkt
 • Höga tryck
 • Långa smörjintervaller
 • Livstidssmörjning
 • Hög temperatur
 • Varvtal <10 000 rpm
 • Låg ljudnivå
 • God pumpbarhet
 • Förblir mjukt och smidigt
 • Kraftigt rostskydd
 • Extremt låg oljeseparation
 • Lågfriktionslager >10 000 rpm
 • Helt säker för gulmetaller

SPECIFIKATIONER

FÄRG: Grön
NLGI: 2
VISKOSITET 40°C: 144
FETTVÅL: Polyurea
BASOLJA: Paraffinsk mineral
TIMKEN TEST: 45 lb
FLAMPUNKT: +257°C

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Hjullager, Kullager, Nållager, Rullager, Chassidelar, El-motorer speciellt med hög effekt, Fläktlager, Livstidsmorda lager, Pumplager, Bilindustri, Marin utrustning, Virkestorkar mm.

Emballering

 • 18 kg
 • 400 g patron