#256 SYNGUARD

HÖGTEMPFETT -H1
Synguard -H1 är ett helsyntetiskt livsmedelsgodkänt fett för applikationer med extrema tryck, vatten, vattenånga, kyla eller höga temperaturer.
Speciellt framtaget för smörjning av livsmedelsutrustning och medicinsk utrustning.

LIVSMEDELSFETT

Synguard -H1 är ett livsmedelsfett av högsta kvalitet, baserat på renaste polyalfaolefin (PAO) syntetbas med förtjockare av bentonit.

TEMPERATURER

Synguard är ett högtemperaturfett som klarar kortare perioder upp till +260°C och saknar droppunkt. Samtidigt funktionellt i temperaturer ned till -40°C.

VATTENRESISTENT

Synguard är ett vattenrecistent fett. Utmärkt för applikationer som kan utsättas för vatten, vattenånga eller snö.

TRYCK OCH VARVTAL

Synguard är ett multifunktionellt, smidigtoch vidhäftande fett för applikationer med låga till höga belastningar, samt varvtal upp till 10.000 varv/min.

FÖRHINDRAR BAKTERIER

Synguard innehåller konserverings-medel som på ett effektivt sätt kontrollerar, fördröjer och förhindrar bakterietillväxt om fettet utsätts för livsmedelsprodukter.

FÖRDELAR

 • Utmärkt mot vattenavspolning
 • Mycket goda köldegenskaper
 • Skjuv- och mekanisk stabilitet
 • Överlägset slitageskydd
 • Extrema högtryckegenskaper
 • Förhindrar rost och oxidation
 • Förhindrar termisk nedbrytning
 • Saknar droppunkt
 • Stabilt mot sura ämnen
 • Behåller sin konsistens
 • Utmärkt i centralsmörjning
 • Mycket hög vidhäftning

BLANDBARHET

Synguard är baserat på polyurea förtjockare och är inte blandbar med andra fetter som inte är baserad på polyurea i instängda applikationer, typ lagerhus.

SPECIFIKATIONER

FÄRG: Vitt
NLGI: #2
VISKOSITET 40°C: 76 cst
FETTVÅL: Bentonit
BASOLJA: Helsyntetisk (PAO)
TIMKEN TEST: 25 kg
DROPPUNKT: Ingen
ARBETSTEMP: -40°C -> +253°C

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Kullager, Rullager, Ledlager, Glidlager, Tappar, Bussningar, Gejder m.m. inom livsmedels industri eller inom andra områden.

Emballering

 • 190 kg
 • 50 kg
 • 18 kg
 • 400 g