#252 COPPER SHIELD

EXTREMT VÄRMETÅLIGT
Copper Shield är ett speciellt designat högtemperaturfett med förtjockare av silika gel.

Specielfett framtaget för industriella lagerapplikationer där extremt höga temperaturer upp till +650°C eller höga tryck, vibrationer till statisk belastning.

BAS & FÖRTJOCKARE

Copper Shield är sammansatt av syntetisk polyetylenglykol bas och förtjockare av Silica Gel (kiseldioxid) och friktionshämmande ämnen.

En kombination av ämnen som ger utmärkt funktion i värme utan att skapa restprodukter och slitage i värme eller vid extrema tryck.

KAN INTE SMÄLTA

I värme kommer fettet successivt att mjukna i konsistensen utan att blöda eller droppa.
Vid hög temperatur börjar de syntetiska basvätskor att förångas utan att lämna några rester av lack, gummi, kol eller andra avlagringar på t.ex. lagerytor.

TORRSMÖRJNING

Vid höga temperaturer förångas basvätskan och fettet övergår i pulverform och fortsätter smörja effektivt som torrsmörjmedel till
+650 grader.

FÖRENLIG MED METALLER

Innehåller en patenterad kombination av ämnen samt molybdendisulfid, grafit- och kopparpulver och är naturligt förenliga med metaller.

EXTREMT TRYCKTÅLIGT

Copper Shield ger ett mycket starkt slitageskydd vid extrema tryck.
Bildar ett långvarigt, fast smörjmedel på metallytorna och motstår tryck över 35 ton/cm2.

FÖRDELAR

  • Ett äkta hög temperatur fett
  • Överlägset skydd vid höga tryck
  • Extremt vid vibrationer
  • Utmärkta oxidations skydd
  • Utmärkt vattenresistens
  • Utmärkt skjuvstabilitet
  • Vidhäftande fett

NOTERA

Fettets prestanda ökar vid temp-eratur över +325°C när det går över i pulverform.

SPECIFIKATIONER

FÄRG: Orange-svart
NLGI: 2
VISKOSITET 40°C: 38 cst
FETTVÅL: Silica Gel (Kisel)
FÖRTJOCKARE: Syntetisk polyetylen glykol
TIMKEN TEST: 60 lbs
FOUR BALL E.P.: 400 kg
ARBETSTEMP: < +650°C

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Allt som ska smörjas i värme, friktionsvärme eller vid extremt hög belastning.

Emballering

  • 18 kg
  • 400 g