SMÖRJFETT

#255 FLOURGARD

RESISTENT EXTREMFETT

#255 Flourgard ™ är ett rent specialfett. Resistent mot kemikalier, gaser och lösningsmedel. För kontinuerlig temperatur upp till +260°C under lång tid i t.ex lack- eller bageriugnar med mycket lång smörjningsintervall. Livsmedelsklassat H1.

RESISTENT
Fluorguard är ett specialfett baserat på Perfluorerad polyeter (PFPE) och Polytetrafluoreten (PTFE). Utvecklad för mycket krävande arbetsmiljöer där smörjapplikationen utsätts för exempelvis gaser, kemikalier, bränslen, lösningsmedel eller kontinuerligt hög temperatur. Miljöer där andra typer av fett inte är brukbara då de förintas av lösningsmedel, förstörs av kemikalier eller torkar i värme.

LÅNG LIVSLÄNGD
Fluorguard klarar kontinuerligt en temperatur i +260°C långvarigt utan smörjintervall och vid normala temperaturer och förhållanden kan fettet vara funktionellt i en livstid.

EJ BLANDBART
Fluorguard är ej blandbart med andra typer av fett som inte är baserade på Perfluorerad polyeter (PFPE) och Polytetrafluoreten (PTFE). Rengöring krävs vid byte, men ger en problemfri framtid.

FÖRDELAR
• Livsmedelsklassat -H1
• För bruk i -20°C till +260°C
• Klarar +260°C under lång tidsperiod
• Mycket långa smörjintervaller
• Resistent mot starka kemikalier
• Resistent mot frätande syror
• Resistent mot lösningsmedel
• Resistent mot bränslen
• Resistent mot gaser
• Ingen flampunkt
• Lång livslängd
• Låg termisk avdunstning i värme
• Utmärkt vattenbeständighet
• Utmärkt slitageskydd
• Utmärkt korrosionsskydd
• Silikonfritt
• Kompatibel med metall, plast, elastomerer och gummi

APPLIKATIONER
• Transportörer
• Målerilinjer
• Bageriugnar
• Pneumatiska ventiler
• Engångssmörjningar
• För låga varvtal i lager

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
Metall-, plast-, glas-, textil-, bil-, kemi-, petrokemi-, pneumatisk utrustning och inom livsmedelsindustrin.

Livsmedelsklassat smörjfett med förtjockare av Bentonit
#256 SYNGUARD -H1

HÖGTEMPERATURFETT

#256 Synguard -H1 är ett helsyntetiskt, livsmedelsklassat smörjfett med förtjockare av Bentonit. För applikationer med tryck, vatten, vattenånga, kyla eller höga temperaturer. Speciellt för smörjning av livsmedels-, och medicinsk utrustning men mycket funktionellt till andra applikationer.

LIVSMEDELSFETT
Synguard -H1 är ett livsmedelsklassat fett av högsta kvalitet och prestanda. Baserat på renaste helsyntetiska polyalfaolefin (PAO) med förtjockare av bentonit.

TEMPERATURER
Synguard är mycket funktionellt i temperaturer mellan -40°C och kortvarigt upp till +260°C och saknar helt smältpunkt.

VATTENRESISTENT
Synguard är ett av de mest vattenresistenta fetterna på marknaden och utmärkt för applikationer som kan utsättas för vatten, vattenånga eller snö då den även är mycket svår att avlägsna med vatten.

TRYCK OCH VARVTAL
Synguard är ett multifunktionellt, och smidigt fett för applikationer med låga till höga belastningar och varvtal upp till 7.000 varv/min.

FÖRHINDRAR BAKTERIER
Synguard innehåller ett konserveringsmedel som effektivt kontrollerar, fördröjer och förhindrar bakterietillväxt om fettet utsätts för livsmedelsprodukter.

BLANDBARHET
Synguard är baserat med bentonit förtjockare och bör inte blandas med andra fetter som inte är baserad på bentonit vid slutna applikationer, typ lagerhus.

FÖRDELAR

 • Utmärkt mot vattenavspolning
 • Mycket goda köldegenskaper
 • Skjuv- och mekanisk stabilitet
 • Starkt slitageskydd
 • Utmärkta högtrycksegenskaper
 • Förhindrar rost och oxidation
 • Förhindrar termisk nedbrytning
 • Saknar droppunkt
 • Stabilt mot sura ämnen
 • Behåller sin konsistens
 • Utmärkt i centralsmörjning
 • Mjukt och smidigt
 • Galvaniskt säkert för gulmetaller

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Kullager
 • Rullager
 • Ledlager
 • Glidlager
 • Nållager
 • Kulskruvar
 • Bussningar
 • Gejder
 • Kranutskjut
#260 SYNFORCE

MULTIFUNKTIONELLT

#260 SynForce ™ är ett mycket skjuvstabilt och extra trycktåligt Aluminiumkomplexfett med högpresterande additivteknik. Ett allroundfett för applikationer med höga krav på funktion.

TUFFA FÖRHÅLLANDEN
SynForce ™ är ett mycket universellt, syntetiskt, aluminiumkomplexfett för tuffa förhållanden med mycket trycktåliga additivteknik med bl.a. Molybdendisulfid och PTFE.

TRYCKFÖRSTÄRKT
SynForce ™ innehåller syntetiserad Moly, en organisk typ av molybden-disulfid (MoS2) som bildar en långvarig fast smörjfilm på metall som står emot tryck upp till 35 ton/cm2. Detta förhindrar friktion och slitage, särskilt under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig, som vid chockbelastning, höga varvtal, och vibrationer.

ETT FETT FÖR ALLT
SynForce har ett mjukt, kortrådig och ett vidhäftande fett, utan att bli seg och skapa motstånd i höga varvtal. SynForce är mycket funktionell i de flesta applikationer när man önskar ett enda fett i verksamheten.

FÖRDELAR

 • Vattenresistent
 • Smidigt och korttrådigt fett
 • Klarar mycket högt tryck
 • Skjuv- och mekaniskt stabilt
 • Låg utpressning
 • Klarar höga temperaturer
 • Mycket bra pumpbarhet
 • Kraftigt rostskyddande
 • Fyrkuletest >800 kg
 • Utmärkt stötdämpning
 • Utmärkt för vibrationer
 • Säkert för gulmetaller

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

 • Kullager
 • Nållager
 • Rullager
 • Hjullager
 • Elmotorlager
 • Ledlager
 • Glidlager
 • Bussningar

UPPFYLLER OCH ÖVERTRÄFFAR:
SynForce™ exceeds specifications and manufacturer’s requirements:
US Steel 340, 346,350, 352, 355, 370, 371, 375; Caterpillar MPG, Komatsu, MIL-G-234C, Case 251H, John Deere, New Holland, Ford M1693A, GM, Chrysler, P&H 472B, 472C, 472D, Federal Spec VV-G-632A, MIL-G-4343C, -G-10924G, -G-23515, -G-7722, -DTL-23544D DOD-G-24508A (Navy), JIS K2220, DIN 515825, SKF, Fag, INA, Torrington, Timken, Rexnord Link-Belt Bearing Division, NSK, Koyo, NTN Bearing, Roller Bearing Company of America.

#273 SILVER STREAK

KUGGAR & VÄNDSKIVOR

Silver Streak är ett vattenfast kugg- och glidytefett för extrema tryck.
Baserad på delsyntetisk paraffinolja med fasta ämnen för att klara extremt hög belastning. Har en fysisk och kemisk stabilitet samt extra hög vidhäftning vilket minimerar utpressning, slitage och ökar normalt smörjintervallen 2-4 ggr.

UNIK FÖRMÅGA
Silver Streak innehåller en kombination av flera fasta ämnen som gör att fettet förhindrar metallmot-metallkontakt.
Ger en seg stötdämpande smörjfilm som minimerar vibrationer, ljud och slitage.

HÖGA TRYCK
Silver Streak har en fysisk och kemisk stabilitet med en speciell seghet (tixotropisk).
Klarar belastning på mer än 35 ton/cm2.

LÅG FÖRBRUKNING
Den extrema vidhäftningen och dess högtrycksegenskaper kan minskar förbrukningen 2-4 ggr.

FLERA TJOCKLEKAR
Produkten finns i flera tjocklekar, från olja sae 250 (vg 1000) till fett från nlgi000 till Nlgi2. Pumpbar i kyla från -40°C till -7°C beroende på typ.

LÅNG ELLER KORTTRÅDIGT
Silver Streak i den tjockaste fetttypen finns i både kort och lång-trådig version.
Anpassad för snabbgående öppna kuggdrivningar eller långsamtgående applikationer.

VÄNDSKIVOR & KUGGDREV
Silver Streak visar sin styrka och hållbarhet på vändskivor på lastbilar och på öppna kuggdrev.

VÄXELLÅDOR
Silver Streak är optimal för långsamtgående växellådor och snäckväxlar i viskositeter från iso vg 100 till 680 cst. Vilket håller dessa i nyskick p.g.a. trycktåligheten, vidhäftningen och speciella koncistensen som gör att den finns överallt och direkt.

FÖRDELAR

 • Mycket stark vidhäftning
 • Stark smörjfilm
 • Stötdämpande effekt vid statisk belastning och låga hastigheter
 • Resistent mot vatten och salt
 • Minimerar vibrationer
 • Torkar eller flagnar ej
 • Avlägsnas ej av vattenspolning
 • Förlänger smörjintervallen

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Öppna kuggväxlar, Kuggstänger, Vändskivor på lastbilar, Glidytor, Roto-tiltar, Svängkransar, Skoptappar, Bussningar, Stora öppna kedjor, Gruvdrift, Stålverk, Kraftverk, Marint, Järnvägsväxlar och långsamtgående växellådor.

#274 – 277 MOLY RED

HÖGTRYCKSFETT

#277 Moly Red är ett syntetiskt, skjuvstabilt, Aluminiumkomplexfett med högpresterande och extra trycktåligt additivteknik. Ett vidhäftande allroundfett för applikationer med höga krav på funktionallitet.

UNIVERSELLT
Moly Red är ett mycket universellt, syntetiskt, aluminiumkomplexfett för tuffa förhållanden med en mycket trycktålig additivteknik.

TRYCKFÖRSTÄRKT
Moly Red är tryckförstärkt med PTFE och syntetiserad moly, en organisk typ av molybdendisulfid som bildar en långvarig fast smörjfilm på metall som står emot tryck upp till 35 ton/cm2.

STARKT SKYDD
Dessa ämnen förhindrar friktion, slitage och ger ett extra starkt skydd vid vibrationer, slag, chock-, och tryckbelastningar och särskilt under perioder när Smörjfilmen är liten eller obefintlig.

HÖG VIDHÄFTNING
Den höga vidhäftningen tätar, reducerar utpressning, förbrukning och ger ett utmärkt skydd i fuktiga eller dammiga miljöer. Anpassat för applikationer från svår dynamisk last till medelhöga varvtal vid t.ex. lager applikationer.

FÖRDELAR

 • Tryckförstärkt
 • Mycket hög vattenresistes
 • Skjuv- och mekaniskt stabilt
 • Låg utpressning
 • Klarar höga temperaturer
 • Mycket kraftig vidhäftning
 • Längre smörjintervaller
 • Klarar mycket hög belastning
 • God pumpbarhet
 • Kraftigt korrosionskydd
 • Galvaniskt säker för gulmetaller

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

 • Kul-/ rullager
 • Ledlager
 • Glidlager
 • Bussningar
 • Krossverk
 • Åkeri
 • Entreprenad
 • Jordbruk
 • Industri
 • Gruvdrift
 • Marint

OBS! Nlgi 2 ej för hjullager i kyla p.g.a dess höga vidhäftning!

VID CENTRALSMÖRJNING:
Föreskrivs / Vår rekomendation
Nlgi 2 | Nlgi 1
Nlgi 1 | Nlgi 1 (00 vinter)
Nlgi 0 | Nlgi 00
Nlgi 00 |  Nlgi 00

UPPFYLLER OCH ÖVERTRÄFFAR:
US Steel 346, 352, 355, 370 371 sp, Caterpillar (högsta tillåtna vikt), Komatsu, MIL-G-234C, MIL-G-4343C, MIL-2349C, Case-IH251H, JohnDeere, New Holland, Ford M1693A, GM/ Chrysler, P & H 472B, 472Cand 472D, Federal Spec VV-G-632A, DOD-G-24508A (flottan), JIS K2220, DIN 515825, SKF, FAG, INA, Torrington, Rexnord Link-Belt Bäring Division, NSK, Koyo, NTN- Bearing, Roller Bearing Company A Meric.

#283 POLYGREEN

LONG LIFE & HIGH SPEED

#283 Polygreen är ett högkvalitativt Polyureafett för låg friktion, höga temperaturer, -varvtal, -tryck, vatten, vattenånga och långa service intervaller med driftsäkerhet.

LIVSLÄNGD
Polygreen är ett prestandafett för långa serviceintervaller eller som ett livstidsfett i en applikation. För-blir i princip lika mjuk och smidig under hela sin livslängd.

GALVANISK SÄKER
Polygreen saknar helt metalliskt förtjockningsmedel och orsakar ingen mikrokorrosion. T.o.m. högtrycksskyddet av EP-karaktär är helt galvaniskt säkert för
gulmetaller.

KORROSIONSKYDD
Polygreen är mycket skonsamt i känsliga lager- applikationer med ett korrosionsskydd utöver det vanliga. Fettet är resistent mot vatten, vattenånga och korrosiv miljö.

MULTIFUNKTIONELLT
Polygreen har ett brett varvtalsregister från relativt låga till mycket höga varvtal. Den höga termiska stabiliteten och ett arbetstemperaturområde från -40°C till +270°C gör Polygreen till enhetsfett i många typer av applikationer.

DRIFTSÄKERHET
Fettets uppbyggnad, konsistens, basolja och additivsystem ger låg friktion och långa smörjintervaller, ett fett för driftsäkerhet.

FÖRDELAR

 • Vattenresistent t.o.m vattenånga
 • Skjuv- och mekaniskt stabilt
 • Tryckförstärkt
 • För höga tryckbelastningar
 • Långa smörjintervaller
 • Livstidssmörjning
 • Hög temperatur
 • Standardlager upp till 10 000 rpm
 • Keramiskalager över 10 000 rpm
 • Låg ljudnivå
 • Utmärkt pumpbarhet
 • Förblir mjukt och smidigt
 • Kraftigt rostskydd
 • Extremt låg oljeseparation

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

 • Hjullager
 • Kullager
 • Nållager
 • Rullager
 • Chassidelar
 • El-motorer speciellt med högeffekt
 • Fläktlager
 • Livstidsmorda lager
 • Pumplager
 • Bilindustri
 • Marin utrustning
 • Virkestorkar mm.
#284 CRYSTAL RED

VATTENRECISTENT

#284 Crystal Red är ett högpresterande Kalciumsulfonatkomplexfett med exceptionell vattenresistens. Ett multifunktionellt fett för de flesta applikationer.

TRYCKTÅLIGT
Crystal Red är multifunktionellt, och ett mycket trycktåligt fett med ett fyrkuletest på 800kg.

SMIDIG KONSISTENS
Crystal Red har en smidiga konsistens och vidhäftning, som gör att Crystal kan användas i de flesta fettapplikationer när man önskar ett enhetsfett i verksamheten.

VARVTAL & TRYCK
Crystal Red har hög termisk stabilitet, resistens mot oxidering och utmärkt funktion i låga till höga tryck eller i kul-, och rullager upp till 7000 rpm.

VATTENFAST & FUNKTIONELLT
Crystal Red är ett kalciumsulfonatkomplexfett med extra hög vattenresistens, korrosionsskydd och funktionalitet i våta och korrosiva miljöer med vibrationer och stötbelastningar.

RESISTENS MOT FÖRTJOCKNING
Crystal Red är mycket resistent mot att förtjockas i smörjkanaler, och släpper ingen basolja ur fettet.

SÄKER FÖR GULMETALLER
Crystal Red innehåller inga frätande EP-additiv som kan skapa galvaniska angrepp mot gul- och rödmetaller.

FÖRDELAR

 • Multifunktionellt
 • Vidhäftande
 • Hög vattenresistens
 • Hög oxidationsstabilitet
 • Mycket god termisk stabilitet
 • Hög droppunkt
 • God pumpbarhet

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Rullager
 • Kullager
 • Ledlager
 • Glidlager
 • Nållager m.m.

Inom:

 • IndustriEntreprenad
 • Skogsbruk
 • Marint
#285 PRO-X 800

VATTENRECISTENT

#285 Pro-X 800 är ett vattenresistent, Kalciumsulfonatkomplex- fett. Ett högtrycksfett för applikationer med chockbelastning, tryck, låga varvtal eller i miljöer där vatten förekommer.

TRYCK & LÅGA VARVTAL
Pro-X 800 är ett vidhäftande fett för låga hastigheter i lager och för bussningar som utsätts för stöt- och chockbelastning, för fordon, industri, skogs-, jordbruks- och entreprenadmaskiner.

VATTENFAST
Pro-X 800 är ett Kalciumsulfonatkomplex förtjockat fett med extra hög vattenresistens för våta och korrosiva miljöer.

CENTRALSMÖRJNING
Pro-X 800 är utmärkt för centralsmörjning. Rekommenderas NLGI 2 skall NLGI 0 användas vintertid för att säkerställa utmärkt pumparhet.

RESISTENS MOT FÖRTJOCKNING
Pro-X 800 är mycket resistent mot att förtjockas i smörjkanaler, och släpper ingen basolja ur fettet.

VARVTAL I LAGER
Pro-X är utvecklat för låga varvtal vid lagerapplikationer p.g.a. den höga oljebasen och vidhäftningen.

FÖRDELAR

 • Hög vidhäftning
 • Vattenresistent
 • Oxidationsstabilt
 • Mycket god termisk stabilitet
 • Hög droppunkt
 • God pumpbarhet
 • Utmärkt i centralsmörjning
 • NLGI 2 (Sommar)
 • NLGI 0 (vinter)

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Rullager
 • Kullager
 • Ledlager
 • Glidlager
 • Bussningar m.m.

Inom:

 • Industri
 • Entreprenad
 • Jordbruk
 • Skogsbruk
 • Marint och tillverkning av pellets.

SPECIFIKATION
NLGI 0: DIN 51502, KP0E-30, ISO 6743, ISO-L-XCBFB0.
NLGI 2: DIN 51502, KP2K-20, ISO 6743, ISO-L-XBCIB2.

#287 MOLY PLUS

MULTIFUNKTIONELLT

#287 Moly Plus är ett multifunktionellt, syntetiskt, Aluminiumkomplexfett med extra trycktåligt additivteknik. Utmärkt i alla förhållanden med extrema tryck, stötbelastning, vibrationer, höga till låga temperaturer och i torra eller våta miljöer.

TRYCKTÅLIGT
Moly Plus är ett syntetiskt, extremt trycktåligt och mycket universellt Smörjfett för de flesta applikationer.

TRYCKFÖRSTÄRKT
Moly Plus är tryckförstärkt med PTFE och 3% syntetiserad molybdendisulfid, en organisk typ av moly som bildar en långvarig fast smörjfilm på metall som står emot tryck upp till 35 ton/cm2.

STARKT SKYDD
Dessa ämnen minimerar friktion, slitage och ger ett extra starkt skydd vid slag, vibrationer och hög belastning, särskilt under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

VARVTAL
Moly Plus är har hög funktionallitet i låga till höga varvtal i lagerapplikationer i kyla och värme.

CENTRALSMÖRJNING
Moly Plus är utmärkt för centralsmörjning i alla NLGI-tal.

SMIDIG KONSISTENS
Fettet har en smidiga konsistens och vidhäftning, som gör att fettet kan användas i de flesta applika-tioner när man önskar ett fett i en verksamhet.

FÖRDELAR

 • Utmärkt pumpbarhet
 • Hög vattenresistens
 • Skjuv- och mekaniskt stabilt
 • Vidhäftande
 • Lägre fettförbrukning
 • Klarar höga temperaturer
 • För låg till hög belastning
 • Kraftigt korrosionsskydd
 • Säkert för gulmetaller

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Rullager
 • Kullager
 • Hjullager
 • Ledlager
 • Glidlager
 • Nållager
 • Bussningar
 • Elmotorer
 • Krossverk
 • Virkestorkar
 • Entreprenad
 • Åkeri
 • Jordbruk
 • Industri
 • Gruvdrift m.m.

UPPFYLLER OCH ÖVERTRÄFFAR
Caterpillar MPGM, Caterpillar’s 3 % Moly Specifikation, Komatsu,, Case-IH 251H, John Deere, New Holland, Ford M1693A, GM, Chrysler, US Steel 346, 352, 355, 370, 371, P&H 472B, 472C and 472D, Federal Specification VV-G-632A, MIL G-234C MIL-G-4343C, MIL-G-10924G, MIL-G-23515, MIL-G-7722, MIL-DTL-23544D DOD-G-24508A(Navy), JIS K2220, DIN 515825, SKF, Fag, INA, Torrington, Timken, Rexnord Link-Belt Bearing Division, NSK, Koyo, NTN Bearing, Roller Bearing of America.

#288 MOLY PLUS-X

SYNTHETIC

#288 Moly Plus-X är ett mycket kraftigt, syntetiskt högtrycksfett med mycket hög vidhäftning. För applikationer i ogynnsamma förhållanden med extrema tryck, stötbelastningar, vibrationer, vatten och dammiga miljöer.

TRYCKTÅLIGT
Moly Plus-X är ett extremt trycktåligt aluminiumkomplexfett med mycket hög vidhäftning.

TRYCKFÖRSTÄRKT
Moly Plus-X är tryckförstärkt med PTFE och 5% syntetiserad molybden-disulfid en organisk typ av moly som bildar en långvarig fast smörjfilm på metall som står emot tryck upp till 35 ton/cm2.

STARKT SKYDD
Dessa ämnen förhindrar friktion, slitage och ger ett extra starkt skydd vid chock-, och tryckbelastning, slag, vibrationer och särskilt under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

STABIL VIDHÄFTNING
Den mycket höga vidhäftningen med en gummilik konsistens, tätar, reducerar utpressning, förbrukning samt ger ett starkt skydd i dammiga och fuktiga miljöer.

VARVTAL I LAGER
Moly Plus-X är utvecklat för låga varvtal vid lagerapplikationer p.g.a. den höga vidhäftningen.

CENTRALSMÖRJNING
Moly Plus-X är inte lämpat för centralsmörjning.

FÖRDELAR

 • Vattenresistent
 • Skjuv- och mekaniskt stabilt
 • Låg utpressning
 • Lång smörjintervall
 • Klarar hög temperatur
 • Extrem vidhäftning
 • För extrem belastning
 • Kraftigt rostskyddande
 • Säkert för gulmetaller

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Rullager
 • Ledlager
 • Glidlager
 • Bussningar

Inom:

 • Industri
 • Entreprenad
 • Gruvdrift
 • Marint

UPPFYLLER OCH ÖVERTRÄFFAR
US Steel 346, 352, 355, 370 371, Caterpillar MPGM, 5% Moly requirement for pin / bushing applications, Komatsu, MIL-G-234C, Case-IH 251H, John Deere, New Holland, Ford M1693A, GM, Chrysler, P&H 472B, 472C and 472D, Federal Specification VV-G-632A, MIL-G-4343C, MIL-23549C, DOD-G-24508A(Navy), JIS K2220, DIN 515825, SKF, Fag, INA, Torrington, Timken, Rexnord Link-Belt Bearing Division, Koyo, NTN Bearing, and Roller Bearing Company of America.

#290 GUARDIAN

CHASSI & LAGERFETT

#290 Guardian är ett högprestandafett baserat på Litiumkomplex. Ett vidhäftande chassi- och lagerfett för applikationer inom entreprenad, åkeri, skog, lantbruk och industri.

LÅG HASTIGHET
Guardian är ett paraffinskt mineral-oljebaserat litiumkomplexfett för rull-, och glidlager i låga hastiheter och bussningar som utsätts för stötbelastning och smutsig miljö.

TRYCKFÖRSTÄRKT
Guardian är tryckförstärkt med en metallbehandlare som gör fettet mycket lämpat för applikationer med hög belastning då det ger ett extra skydd vid chockbelastning och under perioder då smörjfilmen är liten.

TÄTANDE
Den höga vidhäftningen och konsistensen ger hög tätande förmåga, vilket minskar utpressning, förbrukning och ger ett utmärkt skydd i dammiga och fuktiga miljöer.

CENTRALSMÖRJNING
Guardian är inte lämpat för centralsmörjning i kyla.

EGENSKAPER

 • Vidhäftande
 • För låga varvtal
 • Tryckförstärkt
 • Mycket god tätande förmåga
 • God vattenresistens
 • Utmärkt oxidationsstabilitet
 • God termisk stabilitet
 • Hög droppunkt
 • Arbetstemp -20°C till +150°C
 • Utmärkt korrosionsskydd

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Rullager
 • Ledlager
 • Glidlager
 • Tappar
 • Bussningar
 • Fordon
 • Industri
 • Entreprenad
 • Skogs- och lantbruk.