OLJEADDITIV

#407 MOTORSKÖLJMEDEL

REN MOTOR INVÄNDIGT

#407 Motorskölj är ett högeffektivt rengöringsmedel för invändig rengöring av motorer från förbränningsrester, avlagringar och glykol. Förebygger och åtgärdar tickande hydraullyftare samt ökar den nya motoroljans livslängd.

VID FÖRBRÄNNING
En motor producerar vid förbränning vatten, syror, slam, koks, harts, olösta salter, gaser och oförbränt bränsle. En del av dessa ämnen belastar motoroljan och gör att dess egenskaper och livslängd försämras. Samtidigt skapas avlagringar med tiden i motorn.

SLITAGE UPPSTÅR
Dessa avlagringar försurar miljön i motorn samt gör att delar nöts, hydrauliska lyftare tickar, kolvringar fastnar samt att bränsle- och oljeförbrukning ökar med tiden.

SUR MILJÖ
Vid oljebyte blir normalt den nya motorolja direkt svart och försurad av de befintliga oljeresterna. Detta medför kortare oljelivslängd jämfört med om motorn var ren invändigt.

RENARE MOTOR
Motorsköljmedel rengör motorns invändiga delar från avlagringar och tappas sedan ut vid oljebytet. Avlagringarna följer med spilloljan ut och motorn blir ren
invändigt. Resultatet blir att den nya motoroljan bibehåller sin alkalitet och prestanda längre.

DOSERING
5 – 10% av oljevolymen.
Ex. 300ml räcker till ett oljesystem på upp till 6 liter.

BRUKSANVISNING

 1. Kör motorn varm
 2. Häll Motorskölj i den ”gamla” befintliga motoroljan
 3. Låt motorn stå på tomgång eller kör en kort sträcka
 4. Tappa ur oljan efter 20-30 min
 5. Byt filter och häll i ny motorolja

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För bensin-, diesel- och etanol-motorer samt kompressorer. Ett bra alternativ till dagens ”Longlife” oljor.

#408 AUTOMATIC GEAR CLEANER

VÄXELLÅDSRENGÖRING

#408 Automatic Gear Cleaner rengör effektivt automatisk växel-lådor och konvertrar invändigt innan oljebyte. Löser upp avlagringar och beläggningar som bildats. Rengöringen förebygger samt åtgärdar funktionsstörningar som orsakats av smuts.

AVLAGRINGAR SKAPAS
Vid förlängda oljebytesintervaller eller överhettad växellådsolja bildas avlagringar i växellådan. Detta ökar slitaget och funktionsstörningar kan uppstå vilket ofta leder till ett kostsamt växellådsbyte.

EFFEKTIV RENGÖRING
Gearbox Cleaner rengör invändiga ytor samt ventilhus och slider från avlagringar innan oljebyte.

VÄXLINGSSTÖRNINGAR
Rengöring vid varje oljebyte förebygger och förhindrar slitage och växlingsstörningar samt åtgärdar befintliga funktionstörningar som uppkommit p.g.a. dessa avlagringar.

FÖREBYGGA OLJELÄCKAGE
Tillsätt med fördel produkten #417 Packningsrekond vid oljebytet. Detta förhindrar att utvändiga och invändiga oljeläckage uppstår (och tätar befintliga läckage) vilka annars kan försämra funktionen på växellådan.

DOSERING
Rekommenderar dosering med 5% av systemets oljevolym. 300ml flaska räcker till ett oljesystem på 6 liter för full effekt, lägre styrka kan användas med gott resultat.

BRUKSANVISNING

 1. Tillsätts direkt i växellådsoljan
 2. Kör minimum 10 mil och max 100 mil innan oljebyte sker

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Automatiska växellådor, konvertrar och andra typer av automatiska växellådor.

Oljeadditiv för stabilisering av motorolja
#409 MOTOROLJESTABILISATOR

TYSTAR OCH STABILISERAR

#409 Motoroljestabilisator är ett högpresterande oljeadditiv för motorer av alla slag. Stabiliserar viskositeten, tätheten och styrkan i alla förekommande motoroljor. Ger ofta ett lägre transmissionsljud och tystar “tickande” hydrauliska lyftare.

STABILARE SMÖRJFILM
409 Motoroljestabilisator är en högviskös paraffink oljetillsats som ökar och stabiliserar viskositeten, ökar oljetrycket och oljans tätande förmåga, vilket minskar oljeförbrukningen och mängden förbränningsrester i motoroljan.

SLITAGE & LJUD
Sänker friktionsslitage på exempelvis kamaxlar och lyftare som utsätts för mekanisk friktion. Ger ett lägre transmissionsljud och tystar ofta tickande hydraullyftare som inte håller trycket p.g.a. förslitningar.

FÖRDELAR

 • Ger tätare motor
 • Minimerar oljeförbrukning
 • Tystar tickande lyftare
 • Stabiliserar och högre oljetryck
 • Minskar friktion och slitage
 • Ökar och stabiliserar viskositeten
 • Blandbar med alla motoroljor
 • Påverkar inte katalysator
 • Påverkar inte partikelfilter

APPLICERING
Hälls direkt i oljan vid oljebyte eller vid ett senare tillfälle.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
För alla typer av motoroljor.

PÅVERKAR EJ
Katalysator och partikelfilter.

#410 MICRON MOLY

OLJEFÖRSTÄRKARE

#410 Micron Moly är en multifunktionell oljeförstärkare. Ökar oljans viskositet, bärighet och den tätande förmågan samt minskar friktion, ljud och temperatur tack vare mikrosmörjningsteknik av PTFE och upplöst molybdendisulfid MoS2.

OLJEFÖRSTÄRKARE
Micron Moly är en oljeförstärkare för högre prestanda. Innehåller en tryckförstärkande additivteknik med upplöst Molybdendisulfid och PTFE.

SLITAGEREDUCERING
Metaller och lagerytor är inte helt släta, de har asperiter (ojämnheter) Den upplösta molybdendisulfiden MoS2 plätterar alla metallytor så de blir släta och ger en hög smörjförmåga när oljefilmen är liten eller obefintlig. En bärande oljefilm skapas snabbare och PTFE ger en låg friktion, en kombination av starka ämnen som minimerar metallkontakt t.o.m vid start och stopp. Detta medför en kraftig reducering av slitage på lager ytor, kamaxlar och lyftare som utsätts för mekanisk friktion.

MOTORER
Micron Moly ger lägre friktion, stabiliserar och ökar oljans viskositet, oljetryck och den tätande funktion med bränslebesparande egenskaper.

VID OLJEFÖRBRUKNING
Micron Moly reducerar befintlig oljeförbrukning och transmissions-ljud samt sot mängden och förbränningsrester i motoroljan.

HYDRAULIK
Micron Moly stabiliserar och ökar viskositeten på hydrauloljor samt den tryckbärande egenskapen vilket reducerar slitage och friktion i systemet speciellt i pumpar och ventiler. Ger normalt en sänkning av driftstemperaturen på hydraulsystem i hård drift, vilket ökar oljans livslängd och systemets komponenter.

INDUSTRIELLA VÄXELLÅDOR
Ger lägre friktion och ljudnivå i växellådan samt ökar och stabiliserar oljans viskositet och vidhäftning mot metall. Ökar även den skyddande egenskapen mot kondensvatten.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Diesel- och bensinmotorer
 • Hydraulsystem
 • Industriella växellådor
 • Bakaxlar och navreduktion

DOSERING

 • 5% Motorer
 • 5-10% Växellådor
 • 1% Hydraulik

PÅVERKAR EJ
Katalysator och partikelfilter.

Oljeadditiv från Payback Lubricants
#411 CERAMIC MOTOR

MOTORBEHANDLING

#411 Ceramic Motorbehandling är ett mycket exklusivt oljeadditiv baserat på nanobor. Ger ultralåg friktion, starkt slitage-skydd, bränslereducering, ökad motorprestanda och minimerar eller eliminerar ljudförändringar som uppkommit i växellådor.

STARKT GRUNDÄMNE
Ceramic är baserat på Bor och är den starkaste och mest friktions-nedsättande av alla oljetillsatser. 5:e grundämnet (bor) är speciellt då det förenar sig med andra metalliska grundämnen och nano-bor har den lägsta friktionskoefficienten.

MER EFFEKT & VRIDMOMENT
Återställer och höjer motorns ursprungliga effekt och vridmoment. Ger ett långsiktigt skydd av alla komponenter och minskar CO2-utsläppen. Reducerar slitage på kamaxlar och tystar tickande lyftare.

EKONOMISK
Ceramic behandlar och skapar släta metallytor med bor som ger ultralåg friktion med hög täthet. Ceramic ger bränsle-, eller temperaturreducering beroende på vart den används, med nöjdkund garanti.

VÄXELLÅDOR
Reducerar ljud och temperatur i manuella växellådor, navreduktioner, bakaxlar, hydrauliksystem samt motorcykelmotorer med våt koppling.

FÖRDELAR

 • Hög bränslereducering
 • Prestandahöjande
 • Ger låg friktion
 • Minskat slitage
 • Sänker oljeförbrukning
 • Lägre transmissionsljud
 • Lägre oljetemperatur
 • Tystar tickande hydraullyftare
 • Blandbar med alla oljor
 • Skadar ej katalysatorer och partikelfilter

BRUKSANVISNING

 1. Hälls direkt i motoroljan och ger full effekt efter ca 15 mil
 2. Tillsätts vid varje oljebyte för att bibehålla effekten

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Alla bensin- och dieselmotorer, manuella växellådor, bakaxlar och andra oljesystem med varmgång eller ljud.

PÅVERKAR EJ
Katalysator och partikelfilter.