LIM, TÄTNING & LÅSNING (Lock & Seal)

P242

GÄNGLÅSNING – MEDIUM

P242 är ett medellåsande gänglåsningsmedel. Ger en snabb låsning och tätning av t.ex. bultförband. P242 är vibrationssäker, demonteringsbar och står för ca 80% av behoven för låsning. Applicerade delar går lätt när limmet fungerar som ett smörjmedel. Den tixotropiska vidhäftningen varken rinner eller droppar vid montering. P242 är användarvänligt “vitt säkerhetsdatablad” Ej klassificerad (CLP).

APPLIKATIONER
P242 Gänglåsning ersätter låsbrickor och låsmuttrar. Låser och tätar skruvar, bultar och mutter upp till M36.

TYPISKA BULTFÖRBAND FÖR:

 • Maskinverktyg
 • Växellådor
 • Lagerhus .
 • Hydrauliska bultförband
 • Transportörer
 • Byggutrustning

EGENSKAPER

 • Universell låsning och tätning
 • Medellåsande
 • Vibrationssäker
 • Demonteringsbar
 • Fungerar som ett smörjmedel vid montering
 • Färgkodad blå

INSTRUKTION

 1. Rengör och torka ytorna som ska limmas, använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring
 2. Applicera limmet på gängorna och montera delar
 3. Fixeringstid 15 minuter för hanterbar styrka
 4. Vid bruk av aktivator skall det appliceras först och torka.

BEHOV AV P7649 ACTIVATOR/ ACCELERATOR

 • Om materialet är inaktivt / passivt som t.ex. plast och rostfritt
 • Vid behov av snabbare härdningshastighet
 • Rekommenderas vid montering under +15°C

FÖRVARING
+5°C till +25°C, optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

MILJÖ- OCH ANVÄNDARVÄNLIG
Produkten är inte klassad som skadlig för miljö och användare. Ej klassificerad enligt CLP, se säkerhetsdatablad.

P243

GÄNGLÅSNING – OLJETOLERANT

P243 är ett oljetolerant gänglåsningsmedel för låsning och tätning av bultförband, pinnbultar, skruvar och muttrar vid t.ex. vibrationer. Kan appliceras direkt på metalldelar med mindre oljefilm av t.ex. maskin- och industrioljor samt skärvätskor.

APPLIKATIONER
P243 Gänglåsning ersätter låsbrickor och låsmuttrar. Konstruerat för direkt applicering på gängor med en eventuell oljefilm, eller där omgivningen kan utsätta applikationen för olja.

EGENSKAPER

 • Universell låsning och tätning
 • Medellåsande
 • Demonteringsbar
 • Vibrationssäker
 • Oljeresistent
 • Rengjorda gängor klarar hållfasthet upp till 12 Nm
 • Oljiga gängor klarar hållfasthet mellan 8-10 N.m, beroende på oljetyp och oljefilmstjocklek

INSTRUKTION

 1. Om möjligt avlägsna lager av fett eller smuts
 2. Applicera limmet på gängorna och montera delar
 3. Fixeringstid 15 minuter för hanterbar styrka
 4. Arbetsstyrka uppnås efter ca 1 timme
 5. Vid bruk av aktivator skall det appliceras först och torka

BEHOV AV P7649 ACTIVATOR / ACCELERATOR

 • Om materialet är inaktivt / passivt som t.ex. plast och rostfritt
 • Vid behov av snabbare härdningshastighet
 • Rekomenderas vid montering under +15°C

FÖRVARING
Förvaringstemperatur +5°C till +25°C. Optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

MILJÖ
Mer information se säkerhetsdatablad.

P270

GÄNGLÅSNING – STARK

P270 Gänglåsning är ett grönt gänglåsningsmedel med hög styrka för permanenta applikationer. Snabbverkande med vridstyrka och vibrationssäkerhet på 3000psi. Låser bultar upp till 1´, eliminerar dubbelmutter eller svetsning. Reducerar spänningar på grund av tryckbelastning. Demonteringsbar vid uppvärmning. P270 är lösningsmedelsfritt och har “vitt säkerhetsdatablad” Ej klassificerad (CLP).

APPLIKATIONER
P270 Ger en stark låsning av bultförband, tätar mot läckage och förhindrar korrosion. Är kemiskt resistent mot bränslen, smörjmedel och de flesta industriella vätskor och gaser. Idealiskt tätningsmedel för luftkonditioneringar, kylanläggningar, och processutrustning med frätande kemikalier.

EGENSKAPER

 • Höglåsande
 • Vibrationssäker
 • Vridstyrka på 3000 psi
 • Mycket resistent mot vätskor, gaser och oljor
 • Demonteringsbar vid uppvärmning till +300°C

INSTRUKTION

 1. Rengör ytorna från fett och smuts, använd med fördel, Payback P7063 Cleaner vid rengöring
 2. Applicera på ytorna och montera delarna
 3. Vid bruk av aktivator skall det appliceras först och torka

BEHOV AV P7649 ACTIVATOR / ACCELERATOR

 • Om materialet är inaktivt / passivt som t.ex. plast & rostfritt
 • Vid behov av snabbare härdningshastighet
  Rekomenderas vid montering under +15°C

FÖRVARING
+5°C till +25°C, optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

MILJÖ- OCH ANVÄNDARVÄNLIG
Produkten är inte klassad som skadlig för miljö och användare. Ej klassificerad enligt CLP, se säkerhetsdatablad.

P401

SUPERLIM – UNIVERSAL

P401 Superlim är ett mycket universellt tunnflytande snabblim (Cyanoakrylat) i medium viskositet, Konstruerad för svårlimmade material som kräver enhetlig spänningsfördelning, styrka och hållfasthet. Utmärkt för elastomer, läder, metaller, plaster, papper, textiler och trä.

APPLIKATIONER
P401 är ett mycket universellt snabblim för

 • Elastomer
 • Läder
 • Metaller
 • Papper
 • Plaster
 • Textiler
 • Trä

INSTRUKTION

 1. Rengör och torka ytorna som ska limmas, använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring
 2. Applicera limmet sparsamt på en yta och montera ihop
 3. Håll ihop delarna under ca 60 sekunder
 4. Efter 1 timme uppnås fullständig styrka utan aktivator

ANVÄNDNING AV AKTIVATOR
Aktivator P7455 bör användas vid limning av porösa eller torra material som har låg fukthalt så att de kan limmas t.ex plywood och MDF då fukten aktiverar limmet.

SNABBARE HÄRDNING
P7455 Aktivator ökar vidhäftningen och härdningshastigheten markant på alla typer av snabblim / cyanoacrylater.

FÖRVARING
+2°C till +25°C, optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

MILJÖ
Mer information se säkerhetsdatablad.

P406

SUPERLIM – GUMMI/PLAST

P406 Superlim är ett exceptionellt tunnflytande snabblim (Cyanoakrylat). Utmärkt för limning av plast och elastiska material som t.ex. gummi som kräver mycket snabb härdning. Även utmärkt vid limning av glas, keramik, läder, trä och andra material. Den mycket låga viskositeten gör att det kryper in i mycket fina spalter och ger en bra vätning mot många typer av material.

APPLIKATIONER
P406 är ett snabblim för:

 • Flexibla elastomer
 • Glas
 • Gummi
 • Nitril
 • Neopren
 • EPDM
 • Keramik
 • Läder
 • Metall
 • Polykarbonat
 • Trä

INSTRUKTION

 1. Rengör och torka ytorna som ska limmas, använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring
 2. Applicera limmet sparsamt på en yta och montera ihop
 3. Håll ihop delarna under ca 60 sekunder
 4. Efter 1 timme uppnås fullständig styrka utan aktivator

ANVÄNDNING AV AKTIVATOR
Aktivator P7455 bör användas vid limning av porösa eller torra material som har låg fukthalt så att de kan limmas t.ex plywood och MDF då fukten aktiverar limmet.

SNABBARE HÄRDNING
P7455 Activator ökar härdningshastigheten markant på alla typer av snabblimmer / cyanoacrylater.

FÖRVARING
+2°C till +25°C, optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

MILJÖ
Mer information se säkerhetsdatablad.

P529 BLACK GASKET

SILIKONTÄTNING +300°C

P529 Black Gasket är en multifunktionell och flexibel silikontätning för applikationer upp till +300°C. Den höga vidhäftning, konsistensen och åldersbeständigheten ger en säker och permanent tätning av en mängd olika applikationer. Vulkaniserar i rumstemperatur. Resistent mot lösningsmedel, oljor, glykoler, bränslen och de flesta kemikalier. Vattenbeständig och ger inte upphov till korrosion.

APPLIKATIONER
P529 Ersätter tätningar av filt, kork, gummi, papper, metall mm.

Utmärkt för fordon:

 • Grenrör, Insugningsrör
 • Motorblock
 • Olje- och växellådstråg
 • Vattenpumpar
 • Ventilkåpor
 • Strålkastare

Utmärkt tätning för:
Kyl-, hygien-, Industriella-, marina- och elektriska applikationer och installationer.

FÄSTER MOT

 • Betong
 • Glas
 • Gummi
 • Metaller
 • Plaster
 • Trä
 • Vinyl

EGENSKAPER

 • Universell tätning
 • Mycket värmetåligt +300°C
 • Bestående
 • Elastiskt
 • Resistent mot oljor och de flesta kemikalier

INSTRUKTION

 1. Rengör ytorna från fett, olja och smuts, använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring
 2. Applicera P529 och montera ihop delarna

FÖRVARING
Förvaringstemperatur +5°C till +25°C. Optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

MILJÖ- OCH ANVÄNDARVÄNLIG

 • Produkten är inte klassad som skadlig för miljö eller användare
 • Ej klassificerad enligt CLP
 • Mer information se säkerhetsdatablad
P542

HYDRAULISK GÄNGTÄTNING & LÅSNING

P542 är en hydraulisk gängtätning och låsning för anslutningar i metall. Bildar en vibrationssäker låsning och en tuff högtryckstätning på alla typer av gängade kopplingar som används på låg-, medium- och högtrycksledningar i t.ex. hydrauliksystem eller andra typer av system.

APPLIKATIONER
P542 används för tätning och låsning av hydrauliska:

 • Adaptrar
 • Anslutningar
 • Gängade kopplingar
 • Ventiler
 • Snabbkopplingar
 • Kompressionsdetaljer
 • Vibrationsskyddande fogar

EGENSKAPER

 • Universell tätning och låsning
 • Medelhög låsning
 • Hög tycktålighet
 • Rengjorda delar klarar styrka upp till 15 N.m
 • Oljiga delar klarar styrka på 8-10 N.m beroende på oljetjocklek

INSTRUKTION

 1. För bäst resultat bör delar vara rena från olja och fett, använd med fördel Payback P7063 Cleaner vid rengöring
 2. Applicera limmet och montera delar
 3. Fixeringstid 10 – 20 minuter för hanterbar styrka
 4. Vid bruk av aktivator skall det appliceras först och torka

SNABBARE HÄRDNING OCH BEHOV AV AKTIVATOR
För kortare härdtid, värm delarna lokalt med värmepistol eller låg flamma, eller applicera P7649 Activator för snabbhärdning. P7649 Activator skall användas på inaktiva / passiva material t.ex. aluminium och rostfritt före applicering av limmet. P7649 rekomenderas även vid montering under +15°C.

FÖRVARING
+5°C till +25°C, optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

SÄKERHET
Rekommenderas inte för oxygenrika system, eller som tätningsmedel för klor eller andra starkt oxiderande material.

MILJÖ
Mer information se säkerhetsdatablad.

P574

FLÄNSTÄTNING

P574 Flänstätning är ett flytande packningsmaterial. Används för tätning mellan styva flänsar och plana ytor av metall i nästan alla storlekar och former. Ersätter papper, kork etc. Applikationen klarar 6 bars tryck direkt efter montering och 350 bar efter härdning beroende på spaltstorlek. P574 är lösningsmedelsfritt och har “vitt säkerhetsdatablad” Ej klassificerad (CLP).

APPLIKATIONER
P574 Flänstätning är ett flytande packningsmaterial som formas på plats och ersätter kork- och papperspackningar.
Utmärkt för bl.a:

 • Flänsar
 • Gjutjärnskomponenter
 • Lagerhus
 • Pumpflänsar
 • Tankarmaturer
 • Transmissionskåpor
 • Växellådor
 • Vevhus
 • Etc.

EGENSKAPER

 • Universellt
 • Ersätter kork och papperspackningar
 • Tixotropiskt, varken rinner eller droppar

INSTRUKTION

 1. Rengör ytorna som ska tätas från fett, olja och smuts, använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring
 2. Applicera på ytorna och montera ihop delarna

ACTIVATOR / ACCELERATOR
Vid behov av snabbare härdningshastighet och när montering sker i temperatur under +15°C kan P7649 Activator användas.

FÖRVARING
Förvaringstemperatur +5°C till +25°C. Optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

MILJÖ- OCH ANVÄNDARVÄNLIG
Produkten är inte klassad som skadlig för miljö och användare. Ej klassificerad enligt CLP, se säkerhetsdatablad.

P577

GÄNGTÄTNING/ RÖRTÄTNING

P577 Gängtätning är mycket universellt vid tätning och låsning av rörgängor och andra gängade delar. Tätar direkt upp till 10 bars tryck och 350 bar efter 24 timmar. P577 har mycket god resistens mot kemikalier och lösningsmedel. P577 är lösningsmedelsfritt och har “vitt säkerhetsdatablad”. Ej klassificerad (CLP).

APPLIKATIONER
P577 Tätar direkt och har mycket god resistens mot:

 • Aceton
 • Blyfri bensin
 • Bromsvätskor
 • Diesel
 • Etanol
 • Gaser
 • Oljor

För de flesta kemikalier och lösningsmedel som transporteras av rör.
OBS: Ej lämplig för syreanläggningar.

EGENSKAPER

 • Universellt gängtätningsmedel
 • Medelhög låsning
 • Gaskodkänd EN751
 • Max gängdim M80 / 2″
 • Tätar direkt mot 10 bar och 350 bar efter härdning

INSTRUKTION

 1. För bäst resultat, rengör med Payback P7063 Cleaner
 2. Applicera tätningsmedlet runt de främre yttergängorna
 3. Tätningsmedlet ska tvingas in i gängorna vid ihopskruvning
 4. Vid större gängor bör tätningsmedlet appliceras på både inre och yttre gängorna för bästa tätning
 5. Vid bruk av P7649 Activator skall det appliceras först och torka.

BEHOV AV P7649 ACTIVATOR/ ACCELERATOR

 • Om materialet är inaktivt / passivt som t.ex. plast & rostfritt
 • Vid behov av snabbare härdningshastighet
 • Rekomenderas vid montering under +15°C

FÖRVARING
+5°C till +25°C, optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

MILJÖ- OCH ANVÄNDARVÄNLIG
Produkten är inte klassad som skadlig för miljö och användare.
Ej klassificerad enligt CLP, se säkerhetsdatablad.

P580 BOND & SEAL

LIM & TÄTNING

P580 Bond & Seal är ett superstarkt och flexibelt polymerlim och tätningsmedel av högsta kvalitet. Används för permanenta applicationer vid limning, tätning och fogning med de flesta material med en klar, vit eller grå fog. Fukthärdande, UV- och åldringsbeständigt, övermålningsbar samt förblir flexibel underhela sin livslängd. Gift- och luktfritt, miljö- och avändarvänligt.

APPLIKATIONER
P580 Bond & Seal har hög vidhäftning till de flesta material:

 • Alla metaller
 • Betong
 • Cement
 • Glas
 • Glasfiber
 • Keramik
 • Kakel
 • Målade ytor
 • PVC
 • Sten
 • Textil
 • Trä

Ersätter i de flesta fall:

 • Akryllim
 • Butyltätning
 • Fönsterkitt
 • Konstruktionslim
 • Monteringslim
 • Nåtmassa
 • Silikontätningar
 • Polyuretanfogmassor
 • Trälim
 • Etc.

EGENSKAPER

 • För inom- och utomhusbruk
 • Fäster mot de flesta material inkl. våta ytor och även under vatten
 • Vibrations-, ljuddämpande och flexibelt under hela sin livslängd
 • Utmärkt resistens mot kemikalier, mögel och bakterier
 • Ett starkt lim som varken rinner eller krymper
 • Orsakar inte korrosion eller frätning på metaller av alla slag
 • Övermålningsbart med de flesta typer av färger och lacker
 • Skadar inte baksidan på speglar och smälter inte polystyren
 • UV-stabilt och mycket åldringsbeständigt
 • Kan frysa och tina upprepade gånger med bibehållna egenskaper
 • Missfärgar inte natursten, marmor, skiffer, granit, etc
 • Gift- och luktfri, innehåller inte silikoner, f-talater, isocyanater, syror och är helt lösningsmedelsfritt

INSTRUKTION

 1. Ytor ska vara rena från fett, damm eller andra föroreningar. Använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring
 2. Applicera och stryk ut fogen vid behov med en spatel eller liknande som är doppat i vatten med lite rengöringsmedel
 3. Överflödigt lim avlägsnas med P7063 Cleaner
 4. Låt produkten härda

MILJÖ- OCH ANVÄNDARVÄNLIG 
Produkten är inte klassad som skadlig för miljö och användare. Ej klassificerad enligt CLP, se säkerhetsdatablad.

FÖRVARING
+5°C till +25°C, optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

P641

CYLINDRISK FASTSÄTTNING

P641 Cylindrisk fastsättning är för låsning av alla lagertyper och storlekar, axlar, bussningar och gängade förband, eller andra cylindriska detaljer och tätt inpassade metallytor som kräver demontering i framtiden. P641 förhindrar läckage och uppglappning på grund av stötar och vibrationer. Härdar utan kontakt med luft efter montering. P641 ger medelhög låsning och är färgkodad (gul) för jobbidentifiering.

APPLIKATIONER

 • Låsning av alla lagertyper och storlekar
 • Låsning av bussningar och bultförband
 • Låsning av tätt inpassade metallytor
 • Cylindriska låsningar

EGENSKAPER

 • Snabb fixering
 • Medelhög låsning
 • Demonteringsbar
 • Vibrationssäker
 • Hög kemisk resistens
 • Oljeresistent efter montering
 • Skjuvhållfasthet 12 -14 N/mm²

INSTRUKTION

 1. Delar ska vara rena, torra och fri från olja och fett, använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring
 2. Applicera limmet på delarna och montera
 3. Fixeringstid 15 minuter för hanterbar styrka
 4. Vid bruk av P7649 skall det appliceras först och torka

BEHOV AV P7649 ACTIVATOR / ACCELEATOR

 • Om materialet är inaktivt / passivt som t.ex. plast och rostfritt
 • Vid behov av snabbare härdningsprocess
 • Rekommenderas vid montering under +15°C

FÖRVARING
+5°C till +25°C, optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

MILJÖ & SKERHET
Mer information se säkerhetsdatablad.

P7063

CLEANER- UNIVERSAL

P7063 Cleaner är ett effektivt rengöringsmedel för de flesta material som t.ex. metall, glas, gummi och de flesta plaster och målade ytor före limning, tätning, folier eller dekaler. Lämnar inga hinnor eller restprodukter som stör vidhäftningen. Ger en korrekt balans av neutraliserande joner på ytor och material som ska limmas, vilket stimulerar vidhäftningen.

EGENSKAPER

 • Rengör effektivt alla ytor som ska limmas
 • Lämnar inga rester som stör vidhäftningen
 • Förbereder snittsytan som en primer för vidhäftning
 • Ökar alla anaeroba produkters vidhäftning mot ytor
 • Förhindra dålig vätning och absorption av snabblimmer med låg viskositet vid limning av porösa material

LÖSER

 • Oljor
 • Fetter
 • Skärvätskor
 • Smuts
 • Andra orenheter

RENGÖRING AV

 • Metaller
 • Gummi
 • Glas
 • Plaster
 • Lackerade ytor

MILJÖ & SÄKERHET
P7063 innehåller brandfarliga lösningsmedel. Försiktighet måste vidtas för att undvika öppna lågor. Mer information se säkerhetsdatabladet.

P7455

ACTIVATOR- CYANOACRYLATES

P7455 Activator är för cyanoakrylat limmer, aktiverar torra limytor och påskyndar härdningstiden. Cyanoakrylater är de som kallas super- och snabblimmer (vita flaskor). P7455 Activator är även en primer vid limning av porösa material med snabblimmer. Ger en korrekt balans av neutraliserande joner på materialet vilket stimulerar vidhäftningsförmågan och förbereder ytor för limning.

APPLIKATIONER

 • För limning av torra material / sådana som inte innehåller fukt
 • Kan användas för efterhärdning utanför limfogen
 • Hjälper till att överbrygga vid limning av spalter
 • En primer för limning av porösa material
 • För extra snabb härdning av superlimmer / snabblimmer

INFORMATION
P7455 Aktivator aktiverar eller påskyndar härdningsprocessen av cyanoakrylater snabblimmer / superlimmer vid behov.

 • Hjälper till att överbrygga limning av spalter.
 • Aktiverar material med låg fukthalt så att de kan limmas t.ex MDF plywood och MDF.
 • För limning av porösa material, förhindrar absorbering / uppsugning av limmet

INSTRUKTION

 1. Ytor som ska limmas ska vara rena från fett, smuts, damm och andra föroreningar. Använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring
 2. P7455 Activator appliceras på ytorna och låt torka
 3. Applicera snabblimmet droppvis på ytorna
 4. Applicera P7455 igen över limmet som applicerats
 5. Montera och håll ihop delarna under ca 10-20 sekunder

VID PORÖSA MATERIAL
Snabblimmer med låg viskositet sugs normalt upp av porösa material och blir svårlimmade. P7455 Activator förseglar porösa material och aktiverar limytorna för vidhäftning.

MILJÖ & SÄKERHET
P7455 innehåller brandfarliga lösningsmedel. Försiktighet måste vidtas för att undvika öppna lågor. Mer info se säkerhetsdatabladet.

P7649

ACTIVATOR – ANAEROBICS

P7649 Activator är för aktivering av anaroba låsvätskor och tätningsmedel, (svarta flaskor och tuber.) P7649 Activator påskyndar härdningsprocessen vid behov samt aktiverar inaktiva / passiva material för härdning som t.ex. plast och rostfritt stål. P7649 rekommenderas även vid låsning och tätning i temperatur under +15°C vilket ökar härdningshastigheten som är låg i lägre temperaturer.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • För aktivering av inaktiva / passiva material
 • För snabbare härdning av låsvätskor och gängtätningar
 • Rekommenderas vid låsning och tätning under +15°C

INFORMATION
P7649 är en aktivator som påskyndar härdningsprocessen vid behov och aktiverar inaktiva/passiva material för härdning. Inaktiva material är de som inte innehåller koppar t.ex. plast, glas, keramer etc. Passiva material är de som har mycket låg halt av koppar som t.ex. aluminium och rostfritt stål. Koppar aktiverar anaeroba limmer för härdning och P7649 bereder ytor med koppar, salt och alifatisk amine och gör ytor mycket aktiva.

INSTRUKTION

 1. Ytor som ska appliceras ska vara rena från fett, smuts, damm och annat. Använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring
 2. Applicera P7649 Activator på båda ytorna och låt torka, detta aktiverar material eller när snabbare härdning önskas
 3. Applicera lås- eller tätningsmedlet och montera ihop
 4. Härdningstiden är beroende av temperatur och metallers aktivitet (innehåll av koppar).

AKTIVA YTOR
Ytor som applicerats med P7649 är aktiva under 30 dagar om applicering av låsvätskor eller tätningsmedel göras vid ett senare tillfälle.

MILJÖ & SÄKERHET
P7649 innehåller brandfarliga lösningsmedel. Försiktighet måste vidtas för att undvika öppna lågor. Mer information se säkerhetsdatabladet.