LIVSMEDELSKLASSAT

Livsmedelsklassat specialfett. Resistent mot kemikalier, gaser och lösningsmedel.
#255 FLOURGARD H1

RESISTENT ESTREMFETT

#255 Fluorguard är ett rent specialfett. Resistent mot kemikalier, gaser och lösningsmedel. För kontinuerlig temperatur upp till +260°C under lång tid i t.ex. lack- eller bageriugnar med lång återsmörjningsintervaller. Livsmedelsklassat smörjmedel.

RESISTENT
Fluorguard är ett specialfett baserat på Perfluorerad polyeter (PFPE) och Polytetrafluoreten (PTFE). Utvecklad för mycket krävande arbetsmiljöer där smörjapplikationen utsätts för exempelvis gaser, kemikalier, bränslen eller hög temperatur.

LÅNG LIVSLÄNGD
Fluorguard är utvecklat för långa smörjintervaller. Vid normala temperaturer och förhållanden kan fettet vara funktionellt i en livstid.

EJ BLANDBART
Fluorguard är ej blandbart med andra typer av fett som inte är baserade på Perfluorerad polyeter (PFPE) och Polytetrafluoreten (PTFE). Rengöring krävs vid byte, men ger en problemfri framtid.

FÖRDELAR

 • Livsmedelsklassat -H1
 • Konstant temperatur upp till +260°C
 • Funktionell under långa tidsperioder
 • Resistent mot starka kemikalier
 • Resistent mot frätande syror
 • Resistent mot lösningsmedel
 • Resistent mot bensin & diesel
 • Resistent mot gasol och andra gaser

EGENSKAPER

 • Ingen flampunkt
 • Lång livslängd
 • Låg termisk avdunstning i värme
 • Utmärkt vattenbeständighet
 • Utmärkt slitageskydd
 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Silikonfritt
 • Kompatibel med metall, plast, elastomerer och gummi

APPLIKATIONER

 • Transportörer
 • Målerilinjer
 • Bageriugnar
 • Pneumatiska ventiler
 • Engångssmörjningar
 • För låga varvtal i lager

BRANSCHER
Metall-, plast-, glas-, textil-, bil-, kemi-, petrokemi-, pneumatisk utrustning och inom livsmedels-industrin.

Livsmedelsklassat smörjfett med förtjockare av Bentonit
#256 SYNGUARD -H1

HÖGTEMPERATURFETT

#256 Synguard -H1 är ett helsyntetiskt, livsmedelsklassat smörjfett med förtjockare av Bentonit. För applikationer med tryck, vatten, vattenånga, kyla eller höga temperaturer. Speciellt för smörjning av livsmedels-, och medicinsk utrustning men mycket funktionellt till andra applikationer.

LIVSMEDELSFETT
Synguard -H1 är ett livsmedelsklassat fett av högsta kvalitet och prestanda. Baserat på renaste helsyntetiska polyalfaolefin (PAO) med förtjockare av bentonit.

TEMPERATURER
Synguard är mycket funktionellt i temperaturer mellan -40°C och kortvarigt upp till +260°C och saknar helt smältpunkt.

VATTENRESISTENT
Synguard är ett av de mest vattenresistenta fetterna på marknaden och utmärkt för applikationer som kan utsättas för vatten, vattenånga eller snö då den även är mycket svår att avlägsna med vatten.

TRYCK OCH VARVTAL
Synguard är ett multifunktionellt, och smidigt fett för applikationer med låga till höga belastningar och varvtal upp till 7.000 varv/min.

FÖRHINDRAR BAKTERIER
Synguard innehåller ett konserveringsmedel som effektivt kontrollerar, fördröjer och förhindrar bakterietillväxt om fettet utsätts för livsmedelsprodukter.

BLANDBARHET
Synguard är baserat med bentonit förtjockare och bör inte blandas med andra fetter som inte är baserad på bentonit vid slutna applikationer, typ lagerhus.

FÖRDELAR

 • Utmärkt mot vattenavspolning
 • Mycket goda köldegenskaper
 • Skjuv- och mekanisk stabilitet
 • Starkt slitageskydd
 • Utmärkta högtrycksegenskaper
 • Förhindrar rost och oxidation
 • Förhindrar termisk nedbrytning
 • Saknar droppunkt
 • Stabilt mot sura ämnen
 • Behåller sin konsistens
 • Utmärkt i centralsmörjning
 • Mjukt och smidigt
 • Galvaniskt säkert för gulmetaller

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Kullager
 • Rullager
 • Ledlager
 • Glidlager
 • Nållager
 • Kulskruvar
 • Bussningar
 • Gejder
 • Kranutskjut
Livsmedelsklassat prestanda fett för livsmedels- eller medicinsk tillverkning.
#258 FOOD GUARD

LIVSMEDELSFETT -H1

#258 Food Guard är ett syntetiskt, livsmedelsklassat prestanda fett för de flesta applikationer inom livsmedels-, eller medicinsk tillverkning.

MULTIFUNKTIONELLT
Food Guard är ett högpresterande, syntetiskt, livsmedelsklassat fett. Anpassat för applikationer med låg till hög belastning och låga till relativt höga varvtal 3000 v/min. Fettet har en hög motståndskraft mot nedbrytning och oxidering samt utmärkta rostskyddande egenskaper.

HÖG VIDHÄFTNING
Food Guard har mycket hög vattenresistens och vidhäfning, vilket förhindrar vatteninträngning och utpressning och svår att avlägsna med vatten.

APPLIKATIONER
Utmärkt för applikationer som utsättas för vatten, vattenånga, stötbelastning, slag, vibrationer,  smuts, damm eller där andra kemiska föroreningar kan förekomma.

FÖRHINDRAR BAKTERIER
Food Guard innehåller även ett livsmedelsklassat konserverings-medel som effektivt kontrollerar, fördröjer och förhindrar tillväxt av bakterier, jästsvamp och mögel i applikationen.

FÖRDELAR

 • Utmärkt för centralsmörjning
 • Utmärkt mot vattenavspolning
 • Skjuv- och mekanisk stabilitet
 • Överlägset slitageskydd
 • Rost- och oxidationshämmande
 • Hög droppunkt (+275°C)
 • Skyddar mot sura ämnen
 • Skyddar mot härskning samt bakterie- och svamptillväxt
 • Behåller dess konsistens och förhindrar oljeseparation

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Rullage
 • Kullage
 • Ledlager
 • Glidlage
 • Tappa
 • Bussningar
Livsmedelsklassat smörjmedel för underhåll och kedjesmörjning
#338 PENETRO GREEN -H1

KEDJE- & KRYPOLJA

#338 Penetro Green -H1 är ett mycket universellt smörjmedel för underhåll och kedjesmörjning inom livsmedels- och medecinsk tillverkning. Den tränger in, smörjer och skyddar alla typer av rörliga delar som kräver ett smörjmedel där tillfällig kontakt med livsmedel kan förekomma.

STARK SMÖRJFILM
Penetro Green är ett starkt, tunt och klibbfritt livsmedelsklassat smörjmedel -H1. Fri från allergener och utmärkt för alla typer av smörjning i underhållet och för kedjor.

KEDJESMÖRJMEDEL
Penetro Green är utmärkt för användning på kedjor. Innehåller giftfria friktionsreducerande ämnen som skyddar mot den statiska tryckbelastningen som kedjor utsätts vilket ökar kedjans livslängd.

SKYDDANDE YTSKIKT
Penetro Green innehåller flera friktions- och korrosionshämmande beståndsdelar samt ett rostskyddsmedel. Dessa bildar tillsammans en skyddsbarriär som ger trippelt skydd mot friktion, fukt, oxidering, korrosion och andra frätande upp-byggnader som skadar funktionen.

FÖRHINDRAR BAKTERIER
Penetro Green innehåller även ett livsmedelsklassat konserverings-medel som effektivt kontrollerar, fördröjer och förhindrar tillväxt av bakterier, jästsvamp och mögel i applikationen.

SMÖRJER I VATTEN 
Penetro Green tränger undan vatten och ger en hög smörjande funktionen även under vatten. Kan även användas för enkel konservering av detaljer och konstruktioner under normala förhållanden.

FÖRDELAR

 • Livsmedelsklassayt -H1
 • Innehåller inga allergener
 • Penetrerande
 • Universell i underhållet
 • Tryckförstärkt
 • Bildar en långtidsverkande smörjfilm med låg friktion
 • Frigör fastrostade detaljer
 • Skyddar mot fukt och rost
 • Tål mycket hög belastning för att vara en tunn olja

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

 • Kedjor
 • Vajer
 • Bult/mutter
 • Hiss
 • Lås
 • Luftverktyg
 • Lager
 • Gångjärn
 • Reglage
 • Fuktiga miljöer
 • Oxidbekämpning m.m.
Livsmedelsklassat för växellådor, gejdrar och kedjor.
#380 FOOD GEAR -H1

VÄXEL, GEJDER & KEDJA

#380 Food Gear är en syntetisk, livsmedelsklassad -H1 olja för växellådor, gejdrar och kedjor. Speciellt för utrustning som hanterar livsmedel, läkemedel och foder som utsätts för hög belastning och hög fuktighet.

MULTIFUNKTIONELL
Food Gear är en syntetisk, tryckförstärkt livsmedelsklassad vitolja för växellådor, kedjor och gejdrar.

EXKLUSIVA BASOLJOR
Food Gear är baserad av finaste, helsyntetiska polyalphaolefin (PAO) och ren paraffinolja. Är helt färglös och har näst intill ingen lukt och smak samt helt fri från allergener.

HÖGPRESTERANDE
Food Gear är en tixotropisk vidhäftande olja som ger en ljuddämpande smörjfilm som finns överallt direkt vid start i en växellåda. Det högpresterande och giftfria additivpaketen ger låg friktion, skumningsresistens, lång livslängd och som normalt ger flägre driftstemperatur vid tuffa driftsförhållanden.

FÖRHINDRAR BAKTERIER
Food Gear innehåller även ett livsmedelsklassat konserveringsmedel som effektivt kontrollerar, fördröjer och förhindrar tillväxt av bakterier, jästsvamp och mögel i applikationen.

FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE
Food Gear rekonditionerar och underhåller packboxar och o-ringar, vilket minimerar oljeläckage och oönskade reparationskostnader.

EGENSKAPER

 • Exceptionellt slitageskydd vid hög belastning
 • Innehåller högtryckstillsatser
 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Förhindrar tillväxt av bakterier

FÖRDELAR

 • Utmärkt smörjförmåga
 • Överlägsen oxidationsstabilitet
 • Resistent mot nedbrytning
 • Högt viskositetsindex
 • Utmärkt hydrolytisk stabilitet
 • Motstånd mot sura ämnen
 • Hög skumningsresistens
 • Lägre driftstemperatur
 • Kompatibel med alla tätningar och metallegeringar
 • Funktionell med plaster
 • Förlänger bytesintervallen
 • Underhåller gummi material

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Växellådor
 • Gejdrar
 • Kedjor

UPPFYLLER
FDA: 21 CFR 178.3570

Livsmedelsklassat för hydraulsystem, transmissioner m.m
#382 MULTI HTC -H1

HYDRAULIK, TRANSMISSIONER & KOMPRESSORER

#382 Multi HTC -H1 är en livsmedelsklassad, högpresterande vit-olja för hydraulsystem, transmissioner, vakuumpumpar och alla typer av kompressorer som hanterar livsmedel och läkemedel.

MULTIFUNKTIONELL
Multi HTC -H1 är en livsmedelsklassad vitolja för inomhusbruk till alla typer av hydrauliksystem, kompressorer, vakuumpumpar, kedjor och transmissioner.

STARKT SKYDD
Multi HTC innehåller ett högpresterande och giftfritt additivpaket för låg friktion, skumningsresistens, livslängd och för lägre driftstemperatur.

REN PARAFFIN
Multi HTC -H1 är baserad av finaste, tillgängliga paraffinolja. Helt färglös och har näst intill ingen lukt och smak samt helt fri från allergener.

FÖRHINDRAR STÖRNING
Multi HTC skyddar mot bildning av lack och andra slamprodukter vilket förhindrar att funktionsstörningar uppstår.

FÖRHINDRAR BAKTERIER
Multi HTC innehåller även ett livsmedelsklassat konserveringsmedel som effektivt kontrollerar, fördröjer och förhindrar tillväxt av bakterier, jästsvamp och mögel i applikationen.

FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE
Multi HTC rekonditionerar och underhåller packboxar och o-ringar i systemet vilket minimerar oljeläckage och oönskade reparationskostnader.

FÖRDELAR

 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Starkt slitageskydd
 • Utmärkt oxidationsstabilitet
 • Beständighet mot nedbrytning
 • Utmärkt hydrolytisk stabilitet
 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Hög skumningsresistens
 • Lång oljelivslängd
 • Underhåller gummimaterial

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Hydraulsystem, kolv-, skruv- och lamellkompressorer, vakuumpumpar och transmissioner. Ej för utrustning i kyla.

UPPFYLLER

 • USDA -H1
 • DIN 51524-1 och 2
 • DIN 51 506
Livsmedelsklassat, rökfritt kedjesmörjmedel
#386 CHAIN LUBE H1-TEMP -H1

KEDJESMÖRJMEDEL

#386 Chain Lube High Temp -H1 är ett livsmedelsklassat, rökfritt kedjesmörjmedel baserat på helsyntetisk vitolja (PAO). Utmärkt för kedjor i temperatur upp till +325°C utan att skapa avlagringar eller rökutveckling. Luktfritt och transparent.

MULTIFUNKTIONELL
386 Chain Lube är en helsyntetisk, färg-, smak-, lukt- och rökfritt kedjesmörjmedel. Speciellt för användning på alla typer av ugns-kedjor som utsatts för temperaturer upp till +325°C.

FINASTE BASOLJORNA
Chain Lube är baserad av finaste, tillgängliga kombination av livsmedelsklassade polyolester och PAO-helsyntetiska basoljor.

FRI FRÅN ALLERGENER
Chain Lube är helt färglös och har näst intill ingen lukt och smak samt helt fri från allergener.

FÖRHINDRAR BAKTERIER
Food Gear innehåller ett effektivt livsmedelsklassat konserverings-medel som effektivt kontrollerar, fördröjer och förhindrar tillväxt av bakterier, jästsvamp och
mögel i applikationen.

AVLAGRINGAR I HÖG TEMP
Kedjesmörjmedel oxiderar ofta och bildar slam- och kolavlagringar vid höga temperaturer. Dessa rester blockerar oljans inträngningsförmågan in i kedjans länkarna och rullar vilket ökar slitaget snabbt.

RENA KEDJOR
Chain Lube kommer att lösa upp befintliga avlagringar från tidigare applicerade smörjmedel. Kedjor blir rena, funktionella och smörjmedlet kan penetrera in i kedjans rullar och förhindra slitage.

PROBLEMFRI SMÖRJNING
Chain Lube är baserad på en olja av mättad molekyl struktur som minimerar oxidation och eliminerar att kol-, lack- och slamavlagringar bildas vid höga temperaturer.

SLÄPPMEDEL
Chain Lube bildar en ytfilm som liknar ett släppmedel och förhindrar att eventuella matprodukter och vätskor sätter sig fast på kedjornaoch förhindrar smörjmedlets väg in i kedjans länkar och rullar.

FÖRDELAR

 • Rökfritt i hög temperatur
 • Enastående tryckegenskaper
 • Mycket låg lukt och ren smak
 • Förhindrar att matrester fastnar
 • Penetrerande
 • Reducerad friktionsdragning

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Kedjor i ugnar eller andra kedjor i höga temperaturer.