KYLSYSTEM

#400 CLEAN & COOL

KYLSYSTEMSRENSNING

#400 Clean & Cool rengöra effektivt kylsystem från slam, rost, pannsten och andra avlagringar som uppkommer i kylsystem. Skonsam för gummi och metall.

ÖVERHETTNING
Med åren bildas rost, slam och pannsten i kylsystem vilket skapar sämre cirkulation och kylförmåga.

ÄLDRE FORDON
Ett stort behov av rengöring finns i många äldre bilar och entreprenadmaskiner samt andra vattenburna kylsystem.

EFFEKTIV RENGÖRING
Clean & Cool löser effektivt oxider,rost och pannsten från metallytorna i kylsystemet.

SÄKER
Skadar varken gummi, plast, metallegeringar eller packningar.

DOSERING
3 – 5% av systemets volym.
Ex. 1 liter räcker till ett kylsystem på 20 – 30 liter.

BRUKSANVISNING

 1. Fyll rätt dosering av Clean & Cool i det befintliga kylsystemet
 2. Kör minst 60 – 120 min
 3. Tappa ur kylsystemet helt
 4. Skölj hela systemet med vatten för att avlägsna all smuts och rester från produkten
 5. Fyll på nytt vatten + glykol

OBS! Var försiktig vid tömning av kylsystemet, hett kylvatten eller ånga kan ge skador.

#401 KYLARTÄTNING

TÄTAR VATTENLÄCKAGE

#401 Kylartätning tätar snabbt och permanent läckage som uppstått i kylsystemets delar såsom kylare, värmepaket, packningar och små sprickor i motorblock. Fungerar även i andra typer av värmesystem.

TÄTAR SNABBT
Kylartätning löser sig snabbt i det cirkulerande kylsystemet / värmesystemet och stoppar läckage inom ca 30 minuter.

SKYDDAR
Samtidigt som läckaget tätas skyddas hela systemet mot korrosion och att pannsten uppstår.

ALLA MATERIAL
För alla typer av material som kan förekomma i ett värmesystem. Kylartätning är kompatibel med alla förekommande glykoler och vattenblandbara vätskor.

DOSERING
2% Kylartätning räcker för att täta ett läckande kylsystem i ett fordon. I större kylsystem kan doseringen procentuellt minskas.

BRUKSANVISNING

 1. Skakas före användning
 2. Tillsätts i cirkulerande system
 3. Vid påfyllning i expansionskärl skall kärlet tömmas om det inte har cirkulation igenom
 4. Starta motorn/cirkulationspumpen och säkerställ att systemet cirkulerar
 5. Kör motorn/systemet i minst 30 minuter
 6. Ställ värmereglaget på max värme eller helt avstängd. (Vid läckage i värmepaket = max värme.)

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Kylsystem i fordon
 • Värmesystem i byggnader
 • Golvvärmeslingor m.m.