#698 GEL HAMMER

Betonglösning
Gel Hammer är ett användarvänligt och extremt effektivt betonglösningsmedel.

Tidigare var det nödvändigt att använda hammare, mejsel eller starka syror för att avlägsna betongstänk och -rester. Ofta blev resultatet skadade och rostangripna maskiner, ytor och verktyg.

Det är historia nu!

EFFEKTIVT

Gel Hammer är marknadens effektivaste betonglösningsmedel och fri från syrans traditionella biverkningar mot metaller.
Gel Hammer är lätt biologiskt nedbrytbar och kan lösa upp till 6 mm betongrester under 15 – 60 minuter.

Finns i 2 utföranden

1. Gel Hammer har en vidhäftande koncistens som minimerar avrinning från vertikala ytor.
Kan appliceras med tryckspruta och ger bra sprutbild.

2. Foam Hammer kan appliceras som en icke vidhäftande vätska eller som ett fastare skum med en skumsprayer.
Foam Hammer har snabbare penetration in i betongen men har kortare verkningstid än (Gel) versionen då den torkar snabbare.

Verkningstid

Gel / Foam Hammer bör verka 15 till 60 minuter för full effekt beroende på betongens tjocklek.
Har betongresterna ej lösts upp innan medlet börjat torka, skall ny applicering göras. Våt = aktiv.
2-3 st appliceringar kan göras vid behov i solsken eller vid blåst med ca 20 min intervall innan avspolning.

Avspolning

Spolas av med högtryckstvätt innan medlet torkat.
Har det torkat, applicera igen och låt det verka innan avspolning för enklare rengöring.

Detaljer i bad

Detaljer rengörs effektivast i bad och då kan produkten spädas 50 % med vatten.
Verkningstid upp till 48 tim.

SKADAR EJ material

 • Aluminium
 • Glas
 • Lackade ytor
 • Gummi
 • Plast

Avlägsnar

 • Betong
 • Kalk
 • Flygrost
 • Oxider från galvat stål

SPECIFIKATIONER

#698 (Gel Hammer)
#699 (Foam Hammer)

FÖRDELAR

 • Effektivt
 • Skadar ej aluminium
 • Ger inga rostangrepp
 • Användarvänligt
 • Snabbt biologiskt nedbrytbar
 • Inga klassificerade gifter
 • Multifunktionellt

Emballering

 • IBC
 • 200 l
 • 20 l
 • 4 l