#634 XL-50

Avfettning

Asfalt, olja, fett m.m.

XL-50 är ett avfettningsmedel för fordon och industri.

Speciella komponenter gör att produkten fäster på våta ytor och avlägsnas mycket enkelt med vatten.

våta ytor

XL-50 skiljer sig från traditionella petroleumavfettningar då den kan appliceras på våta ytor.
XL-50 emulgerar med vatten vid avspolning och minimerar oljerester på lackade ytor.

Luktfri

XL-50 är ett lågaromatiskt avfettningsmedel med låg doft.

Avlägsnar

 • Asfaltsprickar
 • Fett
 • Olja
 • Vägsalt

Tvätta rätt

 1. Avlägsna den grövsta smutsen med högtryckstvätt vid behov.
 2. Appliceras koncentrerad nerifrån och upp.
 3. Låt verka ca 5-10 minuter.
 4. Spola av med högtryckstvätt.
 5. Eftertvätta med alkaliskt tvättmedel typ #625 Ultra Shine vid fordonstvättning.

För extra bra resultat

Efterbehandla med fördel fordon med #625 Ultra Shine eller annat alkaliskt fordonstvättmedel som avlägnar annan typ av smuts.

SPECIFIKATIONER

Avfettningsmedel för fordon och industri

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Fordon
 • Maskiner
 • Utrustning
 • Industri
 • Tvättmusslor

Emballering

 • 1000 l
 • 205 l
 • 20 l