#615 KLAR SIKT

Effekt i spolarvätska
Klar Sikt är ett kraftfullt rengöringsmedel för applicering i spolarvätska.

Avlägsnar insekter, trafikfilm och vägsalt effektivt.

ÖKAD TVÄTTEFFEKT

Klar Sikt ökar spolarvätskans rengörande förmåga kraftigt.
Avlägsnar insekter, trafikfilm och vägsalt effektivt.

BLANDBAR

Blandbar både i vatten som är att rekomendera sommartid och i alkoholbaserad spolarvätska vid kall väderlek.

Bruksanvisning

  1. Appliceras i vätskebehållaren innan påfyllning.
  2. Blandbar i vatten eller alkoholbaserad spolarvätska.
  3. Överdoseras ej.

NOTERA

Förvaras frostfritt

SPECIFIKATIONER

Dosering I vatten
Endast 1 % i spolarvätskan för hög effekt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Spolarvätska

Emballering

  • 1 l
  • 500 ml