BRÄNSLETILLSATS

 Bränsletillsats som ökar motoroktan på bensin.
#440 OKTANBOOSTER

FÖR ÖKAD MOTOROKTAN

#440 Oktanbooster är en ÄKTA oktanhöjare framtagen av Panta Racingfuel i Italien. Ökar motoroktanen på bensin med minimum 3 Oktan och 1% Syre (Oxygen) vid 10% inblandning.

BEFINTLIGA OKTANBOOSTERS 
Oktanboosters har funnits länge på marknaden med bristfällig funktion. Efter uppmätning av 6 tillgängliga produkter gav den bästa en ökning av endast 0,2 Oktan efter den rekomenderade inblandningen.

STOR EFTERFRÅGAN
Panta Racingfuel i Italien har efter år av påtryckningar tillverkat en äkta oktanbooster. Många motorer behöver högre motoroktan än vad som är tillgängligt, utan att behöva införskaffa ren racebränsle till hög kostnad.

ÖKAD MOTOROKTAN
Vid uppmätning av 95-, 98-, 100-, och 102 Oktanigt bränsle ökar #440 Oktanbooster samtliga bränslen ca 3 Oktan vid 10% inblandning, samt ger en 1% syresättning av hela bränslemängden.

BLYERSÄTTARE
Kan med fördel användas som blyersättare vid 1% inblandning i äldre motorer som kräver extra ventilskydd.

STABILISERAR VID LAGRING
Produkten stabiliserar bränsle vid lagring och optimerar gammalt bränsle.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
Alla typer av bensinmotorer.

Bränsletillsats som effektiviserar förbränningsprocessen
#450 BENSINOPTIMERARE

OPTIMAL FÖRBRÄNNING

#450 Bensin- & E85 Optimerare är ett högeffektivt bränsleadditiv. Effektiviserar förbränningsprocessen och blir snabbt ekonomisk. Rengör, skyddar och smörjer hela förbränningslinjen.

BENSIN & ETANOL

RENGÖR
Bränsleoptimeraren rengör effektivt bränslesystemets alla komponenter såsom spridare, insprutare, ventiler, förbränningsrum och återställer den ursprungliga motoreffekten.

SMÖRJANDE
Bränsleoptimeraren ökar bränslets smörjande förmåga med upp till 40 % vilket ger ett extra starkt slitageskydd för förbränningslinjens alla komponenter. Speciellt formulerad för bensin, etanol / E85 och racing bränslen.
OBS: Ej för metanol.

SKYDDAR & ELIMINERAR
Skyddar effektivt systemet mot syraangrepp, oxidation och korrosion. Stabiliserar bränslet under lagring och förhindrar att frysning och isbildning i bränslesystem sker vid kontinuerlig användning.

BLYERSÄTTARE
Kan med fördel användas som blyersättare i äldre motorer som kräver extra ventilskydd.

LÄGRE FÖRBRUKNING
Produkten optimerar förbränningsprocessen vilket ger en jämnare motorgång och en piggare motor. Ger även en stor reducering av förbrukning och rökutveckling med lägre utsläppsvärden som resultat.

EKONOMISK
Uppvisar oftast en 2% förbättring av bränsleekonomin på nya fordon och upp till 5% på äldre fordon. Detta gör den snabbt ekonomisk.

DOSERING:

 • Normalt bruk 0,05%
 • Akut rengöring 0,5%
 • Etanol i racemotorer 0,2%

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
Alla typer av nya och gamla 2-takts- och 4-taktsmotorer som förbränner bensin eller etanol.

Bränsletillsats - världsmarknadens effektivast dieseladditiv.
#460 MOLY 2000

DIESELOPTIMERARE

Moly 2000 är en av världsmarknadens effektivast dieseladditiv. Optimerar MK1, E32, E10, HVO, HVO100 och RME till premium diesel. Aktiva ämnen ökar cetantalet (brännvärdet), kraftigt rengörande, smörjer, skyddar och optimerar förbränningslinjen till reducerad förbrukning och ökad livslängd.

RENT BRÄNSLESYSTEM
Vid inblandning av ej fosilt bränsle i diesel ökar beläggningar i system och injektorer, vilket ger reducerad motoreffekt och ökad förbrukning. Moly 2000 rengör effektivt hela förbränningslinjen från beläggningar så att full effekt alltid levereras.

REDUCERAD FÖRBRUKNING
Moly 2000 innehåller aktiva ämnen som ökar brännvärdet och finfördelar bränslemolekylerna för optimal syresättning. Detta ökar verkningsgraden och ger reducerad dieselförbrukning med flera % per genererad hästkraft vid utförda dynotester på tunga fordon.

SKYDDAR SYSTEMET
Moly 2000 bildar en stark skyddsfilm i hela bränslesystemet som ger ett effektivt skydd mot friktion, slitage, korrosion och oxidation i systemet, vilket ger driftsäkerhet och eliminerar dieselrelaterade driftstörningar.

VATTEN OCH DIESELBAKTERIER
Diesel med inblandning av ej fosilt bränsle tillsammans med vatten aktiverar bakterietillväxt. Moly 2000 finfördelar vatten och binder det med dieselbränslet,
vilket eliminerar kondensvatten och bakterietillväxt i systemet vid kontinuerlig användning.

FÖRDELAR

 • Låg dosering: 0,05% (1:2000)
 • Ökar cetan-talet fyra enheter
 • Optimerar förbränningslinjen
 • Upp till 5% högre effektuttag
 • Upp till 5% bränslereducering
 • Reducerar emission upp till 47%
 • Effektiv rengöring av injektorer
 • Eliminerar kondensvatten
 • Förhindrar dieselbakterier
 • Stabiliserar diesel vid lagring

UTFÖRDA TESTER
Ett större antal dynotester och praktiska tester på tunga fordon visar hög bränslereduction. Tester på professionell provningsanstalt visar reduction på hela 4,2%.

INJEKTORTESTER:
Cummins L10, Cummins N14 och Peugeot DW-10 uppvisar rena och korrosionsfria injektorer utan mätbart slitage vid ett normalt injektorbyte.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
För alla typer av dieselmotorer.

En multifunktionell diesel- och bränsletillsats
#462 MOLY 1000 ARTIC SHIELD

DIESELOPTIMERARE

Moly 1000 Arctic är en multifunktionell dieseltillsats. Speciellt utvecklad för att kraftigt förbättra käldegenskaperna på alla typer av diesel mot paraffinering och frysning. Aktiva ämnen ökar cetan-talet (brännvärdet), kraftigt rengörande, smörjer, och optimerar förbränningslinjen till reducerad förbrukning.

RENT BRÄNSLESYSTEM
Inblandning av ej fosilt bränsle i diesel ökar beläggningar i system och injektorer, vilket ger reducerad effekt och ökad förbrukning. Moly 1000 rengör effektivt hela förbränningslinjen från beläggningar så att full effekt alltid levereras.

SKYDDAR SYSTEMET
Moly 1000 bildar en stark skyddshinna i hela bränslesystemet som skyddar effektivt mot friktion, slitage, korrosion och oxidation i systemet, vilket ger driftsäkerhet och eliminerar dieselrelaterade driftstörningar.

DIESEL I STRÄNG KYLA
När lågsvavelhaltig diesel utsätts för sträng kyla kan paraffinmolekylerna (n-paraffins) snabbt börja fällas ut ur bränslet och bilda stora vaxkristaller som tätar bränsleledningar och filter.

ÖKADE KÖLDEGENSKAPER
Moly 1000 Arctic förhindrar bildning av vaxkristaller och finfördelar de som bildas om det tillsätts i dieselbränslet innan det har nått sitt molnpunkt (Dimmig i kyla). Detta reducerar drastiskt vaxkristall-ernas storleken och förhindrar dem att bindas med varandra och de kan strömma fritt genom bränslefiltret i sträng kyla.

FÖRDELAR

 • Låg dosering: 0,1% (1:1000)
 • Ökar dieslets käldegenskaper
 • Ökar cetan-talet fyra enheter
 • Optimerar förbränningslinjen
 • Upp till 5% högre effektuttag
 • Upp till 5% bränslereducering
 • Reducerar emission upp till 47%
 • Effektiv rengöring av injektorer
 • Eliminerar kondensvatten
 • Förhindrar dieselbakterier
 • Stabiliserar diesel vid lagring

UTFÖRDA TESTER
Ett större antal dynotester och praktiska tester på tunga fordon visar hög bränslereduction. Tester på professionell provningsanstalt visar reduction på hela 4,2%.

INJEKTORTESTER:
Cummins L10, Cummins N14 och Peugeot DW-10 uppvisar rena och korrosionsfria injektorer utan mätbart slitage vid ett normalt injektorbyte.

VATTEN OCH DIESELBAKTERIER
Diesel med inblandning av ej fosilt bränsle tillsammans med vatten aktiverar bakterietillväxt. Moly 2000 finfördelar vatten och binder det med dieselbränslet,
vilket eliminerar kondensvatten och bakterietillväxt i systemet vid kontinuerlig användning.

Bränsletillsats som effektivt rengör hela förbrännings-linjen
#470 ALL FUEL SYSTEM CLEANER

RENGÖRING & STABILISERING

#470 All Fuel System Cleaner rengör effektivt hela förbrännings-linjen i alla typer av bensin-, diesel- och etanolmotorer. Stabiliserar alla typer av drivmedel, avlägsnar vatten och förhindrar utfällning i bränslesystemet vid förvaring.

HÖG PRECISION
Moderna motorer arbetar med mycket hög precision för optimerad effekt och förbränning. Redan små mängder av beläggningar i ett bränslesystemet skapar störningar och påverkar prestandan och förbrukning.

EN FLYTANDE MEKANIKER
All fuel System Cleaner löser effektivt upp beläggningar, oxider och sot från alla typer av drivmedel som bildas i: Tank, ledningar, pumpar, injektorer, förgasare, ventiler, förbränningsrum och kolvtopp, vilket eliminerar driftstörningar och att full effekt levereras.

SKYDDAR BRÄNSLESYSTEMET
Ger även ett utmärkt slitageskydd för injektorer och bränslepumpar, särskilt vid bruk av låg svavelhaltig diesel, omformulerad bensin, etanol (E85) och alla racebränslen.

AVLÄGSNAR VATTEN
Vid bruk elimineras kondensvatten vilket förhindrar korrosion eller isbildning i systemet vid kyla.

FÖRVARING AV MOTORER
All fuel System Cleaner stabiliserar bränslen, vilket förhindrar utfällning och oxidation i förgasare och insprutningssystem om det brukas innan förvaring.

BLYERSÄTTARE
Ersätter bly i bensin och förhindrar slitage av avgasventiler på äldre bensinmotorer.

FÖRDELAR

 • För alla typer av drivmedel
 • Mycket effektiv rengöring
 • Smörjer hela bränslesystemet
 • Ersätter bly i bensin
 • Stabilisering av bränslet under lagring
 • Förhindrar nedbrytning och oxidering under förvaring
 • Utmärkt korrosionsskydd mot fukt och etanolbränslen
 • Förhindrar uppbyggnad av beläggningar under en tid
 • Eliminerar kondensvatten
 • Förhindrar isbildning
 • Minskar utsläpp och rökgaser
 • Ofarlig för katalysator och partikelfilter

DOSERING
Akut rengöring: 2 dl per 50 liter.
Underhåll: 1,25 dl per 50 liter bränsle var 4:e tank förebygger och eliminerar driftstörningar.
Stabilisering av bränsle inför förvaring: 2 dl per 50 liter.

Bränsletillsats som som förhindrar bakterietillväxt
#480 DIESEL CHOCK

BAKTERIEDÖDARE

#480 Diesel Chock är ett mycket högkoncentrerat dieseladditiv som förhindrar bakterietillväxt i diesel och dödar befintliga bakterier (mikroorganismer) i dieseltankar inom 24 timmar.

BAKTERIER
I dieseltankar bildas kondensvatten vid temperaturväxlingar och tillväxt av bakterier kan uppstå. Behandlas inte dieseln, ökar tillväxten snabbt och täpper till filter, pumpar, bränsleledningar vilket gör att stillestånd är nära förestående.

SKADLIGA SYROR
Bakterier avger organiska syror som ger korrosionsskador i hela dieselsystemet vilket kan leda till höga kostnader.

ELIMINERAR BAKTERIER
Diesel Chock förhindrar all bakteriell tillväxt i diesel vid normal dosering. Vid kraftigt infekterade tankar med stor population ökas doseringen. Detta dödar alla
bakterier så att de kan avlägsnas ur systemet genom dränering av tanken.

FÖRE ANVÄNDNING
Avlägsna om möjligt ev, vatten och slam ur tanken före behandling. Dosera rätt mängd efter tankens totalvolym och fyll upp tanken till minimum 65% hellst full med ny diesel. Verkningstid i 24 timmar, stillastående eller i bruk.

BRUKSANVISNING

 1. Dränera med fördel tanken från vatten
 2. Dosera rätt mänd och tanka fullt
 3. Verkningstid 24 timmar
 4. Dränera hela tanken från slam men ej ett krav!
 5. Dränerad diesel kan återanvändas när slam och beläggningar sjunkit till botten, använd ej bottenskiktet.

DRÄNERA TANKEN
Varför man bör dränera tanken efter behandlingen är för att avlägsna slam samt eventuellt vatten. All diesel som dränerats ut kan återanvändas när slammet sjunkit till botten.

DOSERING:

 • Kraftigt infekterade tankar: 1: 1000 = 100 ml till 100 lit diesel
 • Risk för bakterietillväxt eller diesel av okänd kvalitet: 1: 4000 = 100 ml till 400 lit diesel

EFTERBEHANDLING
För att eliminera framtida tillväxt bör #460 Dieseloptimerare tillsättas i dieseln vilket även ger andra fördelar.

Bränsletillsats som rengör alla typer av partikelfilter
#490 DPF CLEANER

RENGÖR PARTIKELFILTER

#490 DPF Cleaner rengör alla typer av partikelfiltret på fordon under drift, som ofta blir igensatta vid kort- eller stadskörningar. DPF Cleaner är det mest ekonomiska sättet att förlänga livslängden på partikelfilter.

PARTIKELFILTER
DFP Cleaner rengör effektivt partikelfilter i moderna fordon från bilar, lastmaskiner till lastbilar.

RENGÖR HELA SYSTEMET
DPF Cleaner är multifunktionell och rengör hela bränslesystemet inklusive injektorer, ventiler och förbränningsrum från avlagringar. Detta resulterar i återställande av motoreffekten och bränsleförbrukning.

FUNKTION
Förutom att hela bränslesystemet rengörs så innehåller DPF Cleaner ett organometalliskt ämne som fungerar som en accelerator vid regenerering av dieselpartikelfilter (DPF). Produkten sänker signifikant tändningstemperaturen för sot som samlats i partikelfiltret och optimerar periodisk förbränning av ackumulerat sot, en process som kallas filterregenerering.

FÖRDELAR

 • Multifunktionell för alla vanliga igensättningsrelaterade problem
 • Återställer motoreffekten som tappats p.g.a. smutsigt och ineffektivt bränslesystem
 • Återställer normal bränsleförbrukning som nedsatts p.g.a. smutsigt bränslesystem eller tätt partikelfilter
 • Förlänger livslängden och förhindrar byte av partikelfilter
 • Kan användas på alla diesel- motorer, med eller utan partikel-filter, för total systemrengöring

ANVÄNDNING:

 1. Häll flaskan i tanken före tankning
 2. Kör minst 30 minuter med förhöjt varvtal (3000 RPM) eller högre för personbilar och ca 25% högre än normalt varvtal för lastbilar
 3. Upprepa detta körsätt ett par gånger under tankens livsläng för att uppnå maximalt resultat

DOSERING:
1 flaska för 40 till 60 liter diesel.
Överdoseras ej!

Bränsletillsats som rengör alla typer av partikelfilter
#491 DPF CLEANER II

RENGÖR & UNDERHÅLLER PARTIKELFILTER

#491 DPF Cleaner II är ett koncentrerat tillsatsmedel för rengöring av dieselpartikelfilter. Sänker markant antändningstemperaturen på sot och ger en kontinuerlig rengöring av partikelfiltret under drift, som ofta blir igensatta vid kort- eller stadskörningar.

TILLSATS FÖR DIESEL
DPF Cleaner II är ett tillsatsmedel för diesel, baserad på nanopartiklar av ceriumoxid och fungerar som en katalysator vid regenerering (rengöring) av  partikelfiltret.

ANTÄNDNINGSTEMPERATUR
DPF Cleaner II sänker markant antändningstemperaturen på sot som ansamlats i partikelfiltret, vilket optimerar förbränning av ackumulerat sot under drift.

KONTINUERLIG FÖRBRÄNNING
När DPF Cleaner II tillsätts i dieseltanken kommer en effektiv och kontinuerlig förbränning att ske av ackumulerat sot i partikelfiltret vid den temperatur som normalt uppkommer i partikelfilter under normala driftsförhållanden.

REN FÖRBRÄNNING
Kombinationen av ren förbränning och lägre utsläpp av sotpartiklar kommer att rengöra och behålla partikelfiltret, EGR (avgascirkuleringssystemet) och turboaggregatet rena från sotavlagringar.

FÖRDELAR
• Återställer bränsleförbrukningen och motoreffekten som nedsatts p.g.a. hög sothalt i partikelfiltret
• Problemfri drift av DPF-systemet
• Minskar partikelutsläpp och hjälper till att uppfylla utsläppsgränser
• Minskar utsläpp av rök, HC, CO2 och sotpartiklar
• Förbränner och rengör partikelfiltret 5-10 gånger snabbare och effektivare än vid användning av katalysatorbelagda partikelfilter
• Rengör även förbränningsrum, ventiler, turboaggregatet och avgassystemet från sot
• Utmärkt för tunga lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner med partikelfilter (DPF)

ANVÄNDNING
För regelbunden användning i personbilar och tunga dieselmotorer med standard- eller eftermonterat dieselpartikelfilter. Speciellt för lätta och tunga fordon som kör mycket i stadstrafik och entreprenadmaskiner.

DOSERING
1 liter till 170 liter diesel.