BORR & MASKINOLJA

Borr- och maskinolja från Payback Lubricants
#310 MOLY ROCK DRILL

TRYCKLUFTSSMÖRJNING

#310 Moly Rock Drill är en högpresterande och emulgeringsbar tryckluftsolja för borrning. Uppfyller och överträffar samtliga specifikationer från alla tillverkare av pneumatiska bergborrar, slagverk, tryckluftshammare och andra tryckluftsverktyg.

VÅTA YTOR
Moly Rock Drill är en extra stark tryckluftsolja med en balans av vidhäftande och emulgerande tillsatser medför snabb vidhäftning på våta ytor.

SKYDDAR METALL
Moly Rock Drill bildar ett ytskikt av fasta ämnen på metallytor som skyddar mot slitage och korrosiva angrepp i våta miljöer.

HÖG BELASTNING
Moly Rock Drill är tryckförstärkt med molybdendisulfid och PTFE. Dessa ämnen ger extra skydd vid tryck, slag, vibrationer och vid perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig. Klarar tryck upp till 35 ton/cm2.

FINFÖRDELNING LUFT
Moly Rock Drill finfördelas lätt i luftlinjen och säkerställer effektiv och snabb smörjning. Upprätthåller en kontinuerlig smörjfilm som mot-verkar slitage och uppbyggnad av friktionsvärme. Detta eliminerar oljerelaterade driftstörningar vid krav på kontinuerlig drift.

EGENSKAPER

 • Ger låg friktion
 • Lägre slitage
 • Minskar metallkontakt
 • Ger oftast lägre förbrukning
 • Utmärkt vidhäftning
 • Vidhäftar våt metall
 • Utmärkt hydrolytisk stabilitet
 • Termiskt, kemiskt och oxidmässigt stabil
 • Utmärkt korrosionsskydd

UPPFYLLER/ÖVERTRÄFFAR
ISO 19378, ISO 6743-13 GA, GB, P-47, P-50 och DIN CGLP.

Moly Rock Drill överträffar alla specifikationer för Atlas Copco, Gardner-Denver, Ingersoll-Rand, Sullivan och alla tryckluftsmaskin- och verktygstillverkare.

Borr- och maskinolja från Payback Lubricants
#311 WIND TURBINE

INDUSTRIVÄXELOLJA

#311 Wind Turbine Oil är en helsyntetiskt transmissionsolja för extrema tryck, maximalt skydd och optimal prestanda. Särskilt mot mikropittingskador i vindkraftverks och industriella växlar och oljesmorda rullager under de mest extrema driftförhållanden.

HÖGPRESTERANDE
Wind Turbine är en helsyntetisk högpresterande industriväxelolja med en högtrycksteknik som skyddar mot mikropitting- och utmattnings slitage i kraftigt belastade växellådor vilket kraftigt ökar livslängden under extrema driftförhållanden.

VID BELASTNING
Vid hög belastning pressas normalt en oljefilm bort och slitage uppstår, om inte ett gränsskikt av fasta smörjmedel finns mellan metallytorna.

SKYDDAR METALLYTOR
Wind Turbine innehåller det starkt friktionsreducerande gränsskikts smörjmedlet Micron Moly® som är en flytande typ av molybdendisulfid som pläterar metallytor på kugghjul och lager.

STARK SMÖRJFILM
Micron Moly® är ett mycket starkt långvarigt fast smörjmedel som kan motstå tryck upp till 35.000 kg/cm2, vilket skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig och reducerar friktion, vibrationer, temperatur, ljud, slitage och förlänger utrustningens livslängd.

ENERGIREDUCERING
Micron Moly® ger mycket släta ytor på alla rörliga delar vilket ger låg friktion, minimerar uppkomst av kallsvetsning och vibration som kan uppstå under uppstart och under perioder med hög chockbelastning. Detta reducerar startmomentet och effektsbehovet, vilket resulterar i en faktisk energibesparing.

FÖRDELAR
• Mycket högt slitageskydd
• Tryckförstärkt med Micron Moly®
• Reducerad energiförbrukning
• Reducerad oljetemperatur
• Mycket låg friktionskoefficient
• Lågt startmoment
• Hög skumningsresistens
• Utmärkt filtrerbarhet
• Enastående filterlivslängd,
• Hög vattenresistens och livslängd
• Mycket hög oxidations stabilitet
• Mycket hög termisk stabilitet
• Förhindrar oljeläckage
• Kompatibel med material och färg
• Utmärkt renlighet i växellådan
• Förebygger bildning av slam, kol
och lackavlagringar som kan
orsakar lager och växelslitage
• Utmärkt rost och korrosionsskydd
• Utmärkta demulgerbara egenskaper
och hydrolytisk stabilitet

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Växellådor . Industriväxlar . Lagerhus Snäckväxlar . Cirkulationssystem.

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR
AIST/US Steel 224; AGMA 9005 E-02, 9005-F-16, 6006-A03; DIN 51517 Part 3 CLP; ISO 12925-1 Type CKD; DIN 51502 Type CLP; David Brown S1.53.101 Type E; IEC 61400-4; JISK-2219; SEB 181226, Hansen Industrial BUI-Tec-2009-4-001; FL Smidth; GB 5903-2011 L-CKD; FAG Step 1-4; Siemens (Flender) AS7300
Revision 14; Winergy; GE Energy; Bosch Rexroth; Eickhoff; Nanjing; Brevini; Renk AG; Santasalo Moventas; SEW; Sumitomo Drives; Suzlon, Vestas, Jahnel
Kestermann, Mitsubishi Heavy Industri.

#312 MULTI LUBE EP

TUNN & VIDHÄFTANDE

#312 Multi E.P. är en extremt trycktålig och droppfri specialolja för växellådor, glidande-, och skruvande rörelser eller som en cirkulationsolja. För applikationer som kräver en högpresterande, tunn och vidhäftande olja, där även ädelmetaller av mässing och koppar kan förekomma.

TRYCKTÅLIG
312 Multi E.P. är en stark paraffinsk maskinolja med en smörjande funktion långt över det normala. Innehåller friktionshämmande ämnen som ger en långvarig, hal och stark smörjfilm som förhindrar metallkontakt och klarar tryck upp till 35 ton/cm2.

GALVANISKT SÄKER
Oljans högtrycksegenskaper är av icke-frätande karaktär vilket gör den multifunktionell och lämplig för alla typer av metallegeringar som t.ex mässing.

DROPPFRI
Multi E.P. har mycket hög vid-häftning för att vara en tunn olja. Förhindrar dropp och stänk vid exempelvis roterande skruvar.

FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE
En unik egenskap är att Multi E.P. rekonditionerar packboxar vilket minimerar oljeläckage och oönskade reparationskostnader.

FÖRDELAR

 • Termiskt & oxidmässigt stabil
 • Klarar höga temperaturer
 • Droppfri / hög vidhäftning
 • Klarar mycket hög belastning
 • Förhindrar pittingskador
 • Motverkar slam och avlagringar
 • Skyddar gulmetaller

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

 • Växellådor
 • Hissar
 • Trapetsgängor
 • Gejder
 • Kedjor
 • Cirkulationssystem

SPECIFIKATION:
MIL-L-6086C, MIL-L-46017, U.S. Steel 224, AGMA 9005-E02, AGMA 250.04 och 251.02, David Brown S1.53101 Type E, DIN 51517 Part 3 (CLP), Cincinnati Machine P-47, P-50, P-53, P-63, P-74.

Bör ej användas i applikationer
med oljefilter på grund av den
klibbiga karaktären!