BETONG- & RENGÖRINGSMEDEL

#696 EASY COATING

BETONGBEHANDLING

#696 Easy Coating är en betongbehandling som tränger ner i den råa betongen och härdar toppskiktet till en homogen, halvblank slät yta. Ytskiktet blir slitstarkt, elastiskt, diffusionsöppen och mycket lättstädat. Motverkar uppkomsten av krympsprickor vid nygjutning av betong.

FÖRDELAR

 • Kostnadseffektivt
 • Transparent
 • Kan inte lossna eller flagna
 • Enkel och snabb applicering
 • Diffusionsöppen
 • Slitstarkt
 • Elastiskt
 • Lättstädat
 • Membranhärdare
 • Vattenbaserat
 • Gift-, och luktfritt
 • Pigmenteringsbart
 • Övermålningsbart
 • Utrustning rengörs med vatten

FÖRBEHANDLING
Dammsug noggrant golvytorna som ska behandlas. Avlägsna löst sittande smuts, olja och fett.

UTRUSTNING
Golvbehandlingen utföras med mjuk borste eller lågtryckspruta. Större ytor appliceras med lågtrycksspruta för bästa resultat.

FÖRBRUKNING
Medlet appliceras i 2 lager och 1 liter räcker till ca 5-7 m2.

APPLICERING

 • Applicera första lagret rikligt, ev pöl bildning kommer att försvinna
 • Applicera andra lagret efter ca 1-2 timmar
 • Yttorr efter 1-3 timmar
 • Fullt brukbar vid 8 timmar vid normal rumstemperatur och ventilation
 • Bör ej appliceras under +10°C

UNDERHÅLL
Slitna ytor kan enkelt behandlas igen utan att några skarvar syns.

EFTERBEHANDLING
All efterbehandling av färg, spackel, lim m.m. fäster utan problem.

VID BETONGGJUTNING
Betonglasyren kan appliceras på nygjutna betonggolv för att motverka snabb härdning med krympsprickor och uttorkning som följd. De Membranhärdande egenskaperna gör att betongen torkar långsamt och behöver ej täcka med presenning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Alla typer av rå betong, betonggolv, betongytor med inblandning av bitumen (flintcote).

NOTERA
Förvaras frostfritt!

#698 GEL HAMMER

BETONGLÖSNINGSMEDEL

Gel Hammer och Foam Hammer är de effektivaste betonglösningsmedlen på marknaden. Löser effektivt härdad betong, cement och kalk. Snabbt biologiskt nedbrytbart, användarvänligt och fri från de traditionella biverkningar från starka syror. Kan i koncentrerad form lösa upp till 6 mm betongrester på 45 minuter.

VÄNLIGT & EFFEKTIVT
Gel & Foam Hammer är mycket effektiva, lätt biologiskt nedbrytbara och användarvänliga. Löser upp till 6 mm betongrester under 15 till 45 minuter beroende på betongens tjocklek, ålder och hårdhet.

KOSTNADSEFFEKTIV
Gel & Foam Hammer ger optimerad tidsåtgången för rengöring. Är inte korrosiva och sparar kostnader för ommålning av utrustning och byte av delar skadade av starka syror. Vilket ger lägre kostar över tiden.

KAN SPÄDAS MED VATTEN
Det är ett koncentrat som kan spädas med vatten om lägre prestanda önskas.

TVÅ VERSIONER

 • 698 Gel Hammer har en vidhäftande konsistens och minimerar avrinning på vertikala ytor.
 • 699 Foam Hammer är ej vidhäftande och har en snabbare penetration vilket är ett bättre alternativ på täta ytor t.ex Kalk. Utmärkt för detaljer i bad.

Vid bruk av skumsprayer skapas ett fastare skum som förhindrar avrinning.

BÄSTA RESULTAT
Bör användas koncentrerad vid tjockare lager av betong, applicera igen när medlet börjar torka, våt = aktivt. Desto längre tid ytan är våt ökar upplösning av betong markant före avspolning med högtryckstvätt sker.

DETALJER I BAD
Detaljer rengörs effektivast i bad med Foam Hammer och kan spädas 50% med vatten.

APPLICERING

 1. Appliceras med sprayer, pensel eller för bruk i bad
 2. Applicera alltid på torr yta
 3. Verkningstid 15 till 45 minuter eller tills betongen är mjuk
 4. Applicera igen vid behov om medlet börjat torka
 5. Avspolas med högtryckstvätt.

FÖRDELAR

 • Effektivt
 • Användarvänligt
 • Snabbt biologiskt nedbrytbart
 • Skadar ej aluminium
 • Ej korrosivt
 • Inga klassificerade gifterMultifunktionellt

SKADAR EJ MATERIAL SOM

 • Aluminium
 • Glas
 • Lackade ytor
 • Gummi
 • Plast

AVLÄGSNAR:

 • Betong, cement och kalk
 • Oxider från galvat stål
 • Betong från textil
 • Betonghud från betonggolv innan målning