AEROSOLER

#200 DRI-PLATE

TORRSMÖRJNING

#200 Dri-Plate är ett starkt och torrt smörjmedel. Baserat på Molydendisulfid (MoS2). Dri-Plate minskar friktion i gängor och klarar temperaturer upp till +450°C samt utmärkt för andra applikationer där torrt smörjmedel är önskvärt.

TORR SMÖRJNING
Vid applicering torkar Dri-Plate på några sekunder och bildar en torr, stark och smutsavvisande smörjmedel.

LÅG FRIKTION
Dri-Plate förebygger skador och förslitning av tex. bultförband. Minimerar friktionsvärme i gängor som ofta får små eller kraftiga skärningar. Utmärkt till applikationer med statisk belastning.

SMÖRJA ÖPPNA DREV
Dri-Plate fungerar utmärkt att smörja plast-, och ståldrev i smutsig miljö då den inte binder smuts.

BINDER INTE SMUTS
Dri-Plate är överlägsen andra anti-kärv pastor som koppar, aluminium och zinkpastor ur två aspekter. Dri-Plate blir inte seg i kyla och binder inte smuts samt
är renlig för användaren.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Bultförband
 • Gängor
 • Hjulbultar
 • Splines
 • Ugnskedjor
 • Plastdrev
 • Ståldrev
 • M.m.
#209 ANTI-SEIZE

MONTAGEFETT

#209 Anti-Seize är ett trycktåligt, högtemperaturfett med mjukmetaller. Konstruerat för applikationer som t.ex. bultförband med tryck, värme och korrosiv miljö upp till +1100°C. Underlättar demontering och förhindrar galvanisk korrosion mellan metallegeringar. Även utmärkt som smörjfett till hydraulhammare.

MONTERING
Anti-Seize är främst för montering av bultförband för att förhindra friktion, slitage och korrosion.

FÖRHINDRAR SLITAGE
En beläggning av Anti-Seize ger ett långvarigt skydd mot skärning, kärvning och korrosion. Efter perioder i svåra förhållanden av värmeexponering och vibrationer kan komponenter lättare demonteras och tid sparas.

MJUKMETALLER TÄTAR
Innehåller finfördelade lamellpartiklar av aluminium, grafit och mikroniserat talk. Under tryck bildar dessa ämnen en enhetlig matris över metallen, vilket Motverkar både slitage och inträngning av föroreningar.

HÖG TEMPERATUR
Anti-Seize är ett långtidsverkande smörjmedel i applikationer med värme då den saknar smältpunkt, vilket förhindrar avrinning.

FÖRDELAR

 • Saknar smältpunkt
 • Klarar temperatur < +1100°C
 • Vattenresistent
 • För hög till statisk belastning
 • Resistens mot syror m.m.

HYDRAULHAMMARE
Anti-Seize är utmärkt för smörjning av hydrauliska hammare. Fettet saknar smältpunkt och innehåller ämnen för statisk- till extrem tryckbelastning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Borrning
 • Bromsar
 • Bultförband
 • Glidlage
 • Hydraulhammare
 • Trapetsgängo
 • Turb
 • Splines
 • Avgassystem m.m

Rekommenderas speciellt för applikationer där koppar kan vara elektriskt eller kemiskt aktiv och där bly måste undantas från möjlig kontakt med livsmedel och vätskor.

#256 SYNGUARD

HÖGTEMPFETT -H1

Synguard -H1 är ett helsyntetiskt livsmedelsgodkänt fett för applikationer med extrema tryck, vatten, vattenånga, kyla eller höga temperaturer. Speciellt framtaget för smörjning av livsmedelsutrustning och medicinsk utrustning.

Synguard -H1 är ett helsyntetiskt livsmedelsgodkänt fett för applikationer med extrema tryck, vatten, vattenånga, kyla eller höga temperaturer.
Speciellt framtaget för smörjning av livsmedelsutrustning och medicinsk utrustning.

LIVSMEDELSFETT
Synguard -H1 är ett livsmedelsfett av högsta kvalitet, baserat på renaste polyalfaolefin (PAO) syntetbas med förtjockare av bentonit.

TEMPERATURER
Synguard är ett högtemperaturfett som klarar kortare perioder upp till +260°C och saknar droppunkt. Samtidigt funktionellt i temperaturer ned till -40°C.

VATTENRESISTENT
Synguard är ett vattenrecistent fett. Utmärkt för applikationer som kan utsättas för vatten, vattenånga eller snö.

TRYCK OCH VARVTAL
Synguard är ett multifunktionellt, smidigtoch vidhäftande fett för applikationer med låga till höga belastningar, samt varvtal upp till 10.000 varv/min.

FÖRHINDRAR BAKTERIER
Synguard innehåller konserverings-medel som på ett effektivt sätt kontrollerar, fördröjer och förhindrar bakterietillväxt om fettet utsätts för livsmedelsprodukter.

FÖRDELAR

 • Utmärkt mot vattenavspolning
 • Mycket goda köldegenskaper
 • Skjuv- och mekanisk stabilitet
 • Överlägset slitageskydd
 • Extrema högtryckegenskaper
 • Förhindrar rost och oxidation
 • Förhindrar termisk nedbrytning
 • Saknar droppunkt
 • Stabilt mot sura ämnen
 • Behåller sin konsistens
 • Utmärkt i centralsmörjning
 • Mycket hög vidhäftning

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Kullager – Rullager – Ledlager – Glidlager – Nållager – Kulskruvar – Bussningar – Gejder – Kanutskjut

BLANDBARHET
Synguard är baserat på polyurea förtjockare och är inte blandbar med andra fetter som inte är baserad på polyurea i instängda applikationer, typ lagerhus.

#273 SILVER STREAK

KUGGAR & VÄNDSKIVOR

Silver Streak är ett vattenfast kugg- och glidytefett för extrema tryck.
Baserad på delsyntetisk paraffinolja med fasta ämnen för att klara extremt hög belastning. Har en fysisk och kemisk stabilitet samt extra hög vidhäftning vilket minimerar utpressning, slitage och ökar normalt smörjintervallen 2-4 ggr.

UNIK FÖRMÅGA
Silver Streak innehåller en kombination av flera fasta ämnen som gör att fettet förhindrar metallmot-metallkontakt.
Ger en seg stötdämpande smörjfilm som minimerar vibrationer, ljud och slitage.

HÖGA TRYCK
Silver Streak har en fysisk och kemisk stabilitet med en speciell seghet (tixotropisk).
Klarar belastning på mer än 35 ton/cm2.

LÅG FÖRBRUKNING
Den extrema vidhäftningen och dess högtrycksegenskaper kan minskar förbrukningen 2-4 ggr.

FLERA TJOCKLEKAR
Produkten finns i flera tjocklekar, från olja sae 250 (vg 1000) till fett från nlgi000 till Nlgi2. Pumpbar i kyla från -40°C till -7°C beroende på typ.

LÅNG ELLER KORTTRÅDIGT
Silver Streak i den tjockaste fetttypen finns i både kort och lång-trådig version.
Anpassad för snabbgående öppna kuggdrivningar eller långsamtgående applikationer.

VÄNDSKIVOR & KUGGDREV
Silver Streak visar sin styrka och hållbarhet på vändskivor på lastbilar och på öppna kuggdrev.

VÄXELLÅDOR
Silver Streak är optimal för långsamtgående växellådor och snäckväxlar i viskositeter från iso vg 100 till 680 cst. Vilket håller dessa i nyskick p.g.a. trycktåligheten, vidhäftningen och speciella koncistensen som gör att den finns överallt och direkt.

FÖRDELAR

 • Mycket stark vidhäftning
 • Stark smörjfilm
 • Stötdämpande effekt vid statisk belastning och låga hastigheter
 • Resistent mot vatten och salt
 • Minimerar vibrationer
 • Torkar eller flagnar ej
 • Avlägsnas ej av vattenspolning
 • Förlänger smörjintervallen

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Öppna kuggväxlar, Kuggstänger, Vändskivor på lastbilar, Glidytor, Roto-tiltar, Svängkransar, Skoptappar, Bussningar, Stora öppna kedjor, Gruvdrift, Stålverk, Kraftverk, Marint, Järnvägsväxlar och långsamtgående växellådor.

#300 WIRE LUBE

VAJERSMÖRJNING

Wire Lube är ett riktigt högpresterande vajersmörjmedel. Designat för att ge ett extremt slitage- och korrosionsskydd för vajrar som utsätts hög belastning, slam, vatten, saltlake och kemiska angrepp. Binder ej smuts och fungerar i alla klimat.

FASTA ÄMNEN
Wire Lube är baserad på en kombination av paraffinska mineral- och syntetoljor med starka tillsatsämnen som klarar extremt hög statisk belastning under lång tid.

HÖGTRYCKSEGENSKAPER
Innehåller en högtryckssubstans av molybdendisulfid och andra tillsatsämnen som ger ett tillförlitligt slitageskydd under den statiska belastning som en vajer utsätts för. Wire Lube klarar tryck upp till 35 ton/cm2.

STARK PENETRATION
Den tunna oljan är lättapplicerad med pensel, spruta eller finns som sprayburk.
Den penetrerar med oanad förmåga in i vajerns invändiga ytor (kardeler).
Smörjmedlet innehåller ett lösningsmedel som gör den lättflytande och tunn, vilket ger den höga krypförmågan.
Efter applicering avdunstar lösningsmedlet och smörjmedlet återgår till sin ursprungliga viskositet och vidhäftning.

STARKT SKYDD
Skapar en resistent skyddsbarriär av fasta ämnen som skyddar vajern mot korrosion vid expo-nering av vatten, saltvatten och andra kemiska angrepp.

SMUTSAVVISANDE
Efter applicering skapas en smutsavvisande yta samtidigt som penetrationen fortsätter inne i vajerns kardeler.
Ett smörjmedel med hög funktion i alla klimat.

LÅNG LIVSLÄNGD
Friktionen minskas avsevärt mellan de invändiga kardelerna vid sträckning och vajerns utsida vid spolning vilket man ser efter lång tid när vajern fortfarande är i nyskick.

#302 MOLY CHAIN LUBE

KEDJESMÖRJNING

#302 Moly Chain lube är ett extra trycktåligt kedjesmörjmedel för alla kedjor och hastigheter. Finns i varianter från extremt penetrerande till droppfri & vidhäftande beroende på viskositet.

ÖKAD LIVSLÄNGD
Moly Chain lube är baserad på flera typer av basoljor med en mycket trycktålig additivteknik som ger kedjor i mycket tuffa förhållanden upp till 3 ggr längre livslängd mot traditionella kedjeoljor.

TRYCKFÖRSTÄRKT
Innehåller friktionsreducerande, och starka tryckförstärkande ämnen av PTFE och syntiserad molybden-disulfid. Dessa ämnen bildar en stark, slät och fast smörjfilm med låg på metallytor skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig och klarar tryck upp till 35 ton/cm2.

RESISTENT
Moly Chain lube är mycket resistent mot vatten, saltlake och flera andra kemiska angrepp.

VISKOSITET 150
En vidhäftande och droppfri kedjeolja vilket passar för större kedjor i mindre dammiga miljöer.

VISKOSITET 68
En hög penetrerande kedjeolja med låga vidhäftning. Passar så väl i smutsiga som i rena miljöer och för de flesta hastigheter.

OLJOR FÖR DAMMIG MILJÖ
Viskositet 22 är transparent, binder inte smuts och penetrerar enkelt in i kedjans alla rörliga delar, även för O-ringskedjor. Utmärkt för små kedjor i alla miljöer och t.ex Crossmotorcyklar som utsätts för extremt smutsiga miljöer.

CENTRALSMÖRJNING
Viskositet 46/120 är en tunn, penetrerande och en lätt pumpar specialolja för centralsmörjnings-system i extremt dammig miljö. Innehåller flera typer av basoljor och lösningsmedel. En olja som rengör kedjor och ökar kraftigt i viskositet från 46 till 120 efter applicering och får då sin höga vidhäftning och styrka i länkarna.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Cyklar, motorcyklar i alla miljöer. Gruvindustri, marin utrustning, mobil och industriell utrustning, sopbilar samt inom jordbruk i bl.a rundbalspressar.

#308 EXTREME

STARK & VIDHÄFTANDE

#308 Extreme är ett mycket kraftigt och universellt smörjmedel för alla tänkbara ändamål i underhållet eller ett effektivt smörjmedel till kranutskjut. Extreme är vattenfast och ett mycket trycktåligt smörjmedel med extrem vidhäftning.

STARK OCH UNIVERSELL 
Utvecklats för glidande rörelser och höga tryck. Det extremt vidhäftande och transparenta smörjmedlet kan liknas vid ett smörjfett och är något utöver det vanliga. Detta har gjort produkten mycket populär i de flesta typer av underhåll.

TRYCKTÅLIG
Extreme är ett kraftigt smörjmedel som är tryckförstärkt med syntiserad molybdendisulfid och PTFE. Dessa ämnen ger ett extra starkt skydd. Extreme har hög vattenresistens och är svår att avlägsna.

EXTREM VIDHÄFTNING
Vid applicering på vertikala ytor vidhäftar Extreme direkt utan avrinning eller dropp.

KRANUTSKJUT
Extreme finns i en speciellt utvecklad version för enkel och effektiv smörjning av kranutskjut eller andra stora gejdrar och glidytor. Sprayas enkelt ut med en trycksatt 2 liters sprayer som fylls på igen. Produkten har snabbt blivit populär på stora mobilkranar.

EGENSKAPER

 • Hög vattenresistens
 • Extrem gejderolja
 • Mycket hög vidhäftning
 • Kraftigt korrosionsskydd
 • Stark smörjfilm
 • Hög resistens mot salt, alkalier och syror

FÖRDELAR

 • Förlänger smörjintervallen
 • Påverkar ej gummi och plast
 • Innehåller PTFE & Moly
 • Droppfri
 • Multifunktionell

ANVÄNDINGSOMRÅDEN:

 • Bult/mutter
 • Glidytor
 • Gejder
 • Kranutskjut
 • Leder
 • Hjulbultar
Aerosoler från Payback Lubricants
#309 SLIDE & CHAIN

GEJDER- & KEDJEOLJA

309 Slide & Chain är en högpresterande gejder- och kedjeolja. Ett mycket vidhäftande och trycktåligt smörjmedel för glidande rörelser. Ger exceptionellt hög reducering av oljeförbrukningen vid bruk som gejderolja i verktygsmaskiner med skärvätskor.

MÅNGSIDIG
Slide & Chain är ett multifunktionellt smörjmedel i 400 ml aerosol förpackning eller en renodlad gejder och kedjeolja med hög trycktålighet för minimalt slitage.

TRYCKFÖRSTÄRKT
Slide & Chain är tryckförstärkt med molybdendisulfid (MoS2) och PTFE och klarar tryck upp till 35 ton/cm2. Dessa ämnen ger ett mycket starkt skydd vid tryck, slag, vibrationer och vid perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

LÅG FÖRBRUKNING
Den hög vidhäftningen och vatten-resistensen gör att oljan stannar i applikationen betydligt längre och förhindrar vibrationer även under perioder med låg smörjfilm. Därmed kan smörjintervallen eller volymen reduceras upp till 4 ggr i t.ex CNC-maskiner och svarvar, vilket ger stora fördelar för skärvätskans livslängd och funktion.

FÖRDELAR I KEDJA OCH GEJDER

 • Tryckförstärkt
 • Innehåller Molybdendisulfid
 • Minimerar slitage
 • Hög bärighet
 • Hög vidhäftning
 • Hög vattenresistens
 • Utmärkt korrosionsskydd
 • 2 ggr längre smörjintervall

VERKTYGSMASKINER (CNC)

 • Minskad förbrukning 3-4 ggr
 • Ökad livslängd på skärvätska
 • Minskat systemunderhåll
 • Förbättrad ytkvalitet
 • Hög bärighet
 • Hög vidhäftning
 • Förhindrar vibrationer
 • Snabb vattenavskiljning
 • Svåravspolad med vatten
 • Förhindrar uppbyggnad av lack och avlagringar

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

 • CNC-maskiner
 • Gejdrar
 • Hissar
 • Kedjor
 • Kulskruvar
 • Linjärstyrningar
 • Trapetsgängor . m.m.

UPPFYLLER/ÖVERTRÄFFAR:
Cincinnati Machine P-47, -50, -53, -63, -74. S.I.P. Manufacturing

Aerosoler från Payback Lubricants
#325 TAP SHIELD

BORRA OCH GÄNGA

#325 Tap Shield är en skärvätska utvecklad för tuff bearbetning. Innehåller ytaktiva ämnen som klarar tryck på 35,000 kg /cm2. Produkten ryker inte vilket ökar visualiteten och är dessutom mycket enkel att avlägsna med vatten.

HÖGPRESTERANDE
Tap Shield är ett högpresterande smörjmedel för borrning, gängning, fräsning, svarvning, brotschning och djupa vertikala håltagningar utan rökutveckling.

STARK SMÖRJFILM
När Tap Shield kommer i kontakt med det heta gränssnittet aktiveras ett mycket stark smörjmedel i gränssnittet av syntetiserad Molybdendisulfid som bildar en fast smörjfilm som klarar mycket höga tryck upp till 35.000 kg/cm2.

EFFEKTIV BEARBETNING
En kemisk metallbindning sker och friktion, slitage och temperatur reduceras kraftigt i skärverktyget, samtidigt som den bearbetade ytan får hög ytfinish.

MATERIAL
Lämplig för alla typer av metaller som rostfritt och syrafast stål, gjutjärn, aluminium, koppar, mässing eller nickellegeringar m.m.

ALUMINIUM
Utmärkt vid all bearbetning och slipning av aluminium så att det inte “kladdar” och ger en markant ökning av ytfinishen.

BLANDBAR MED VATTEN
Tap Shield är helt vattenlöslig vilket underlättar vid rengöring. Kan även vid behov spädas ut med vatten i t.ex. smörjande cirkulationssystem.

FÖRDELAR
• Rökfri
• Ger korrekta gängor
• Avlägsnas med vatten
• Utmärkt smörjning
• Hög ytfinish och kvalitet
• Snabb värmeavledning
• Utökad verktygslivslängd
• Biostabil och bioresistent
• Missfärgar inte aluminium, koppar, mässing eller brons
• Förhindrar svetsning, bränning och slitage
• För slipning av aluminiumsvetsar

APPLICERING
Appliceras direkt på skärverktyget med spray, pensel, dropp eller med ett cirkulerande smörjsystem.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
Borrning, brotschning, gängning, fräsning och svarvning.

#335 PENETRO

MULTIFUNKTIONELL

#335 Penetro är en högpresterande krypolja som innehåller Moly och PTFE. En tunn olja som tål hög belastning och tränger undan vatten med oanad kraft. Lösgör effektivt fastrostade detaljer och skyddar mot oxidering och korrosion.

STARK PENETRATION
Penetro är en högeffektiv krypolja som enkelt lösgör fastrostade detaljer. Vid längre verkningstid löser den även de tuffaste fallen.

TRIPPELT ROSTSKYDD
Penetro har flera friktions- och korrosionshämmande bestånds-delar som t.ex. Molybdendisulfid, PTFE och en speciell typ av rostskyddsmedel. Dessa bildar en skyddsbarriär som tillsammans ger trippelt skydd mot slitage, friktion, oxidering och korrosion.

STARK SMÖRJFILM
Penetro är en stark, tunn och klibbfri smörjolja som klarar mycket hög belastning vilket gör den till en mycket universell och populär smörjolja inom underhåll.

SMÖRJER UNDER VATTEN 
Penetro tränger undan vatten och den smörjande funktionen är mycket hög även under vatten. Kan användas för enkel konserv-ering av detaljer och konstruktioner under normala förhållanden.

ELEKTRONIK
Penetro tränger undan fukt och vatten samt löser upp och förhindrar oxidation, vilket gör den till en utmärkt kontaktspray.

FÖRDELAR

 • Långtidsverkande smörjfilm
 • Tål hög belastning
 • Hög penetration
 • Smörjer även under vatten
 • Tränger undan vatten
 • Starkt korrosionsskydd
 • Utmärkt i tryckluftsutrustning
 • Innehåller ej silikon

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

 • Fordon & underhållsavdelningar
 • Kedja
 • Vajer
 • Bult/mutter
 • Hiss
 • Lås
 • Luftverktyg
 • Lager
 • Gångjärn
 • Reglage
 • Marint
 • Kontaktspray för elektronik 12-24V
 • Fuktiga miljöer
 • Oxidbekämpning
 • Konservering
#335R GUN OIL

VATTENRESISTENT

Information kommer …

Information kommer …

#338 PENETRO GREEN -H1

KEDJE- & KRYPOLJA

#338 Penetro Green -H1 är ett mycket universellt smörjmedel för underhåll och kedjesmörjning inom livsmedels- och medecinsk tillverkning. Den tränger in, smörjer och skyddar alla typer av rörliga delar som kräver ett smörjmedel där tillfällig kontakt med livsmedel kan förekomma.

STARK SMÖRJFILM
Penetro Green är ett starkt, tunt och klibbfritt livsmedelsklassat smörjmedel -H1. Fri från allergener och utmärkt för alla typer av smörjning i underhållet och för kedjor.

KEDJESMÖRJMEDEL
Penetro Green är utmärkt för användning på kedjor. Innehåller giftfria friktionsreducerande ämnen som skyddar mot den statiska tryckbelastningen som kedjor utsätts vilket ökar kedjans livslängd.

SKYDDANDE YTSKIKT
Penetro Green innehåller flera friktions- och korrosionshämmande beståndsdelar samt ett rostskyddsmedel. Dessa bildar tillsammans en skyddsbarriär som ger trippelt skydd mot friktion, fukt, oxidering, korrosion och andra frätande upp-byggnader som skadar funktionen.

FÖRHINDRAR BAKTERIER
Penetro Green innehåller även ett livsmedelsklassat konserverings-medel som effektivt kontrollerar, fördröjer och förhindrar tillväxt av bakterier, jästsvamp och mögel i applikationen.

SMÖRJER I VATTEN 
Penetro Green tränger undan vatten och ger en hög smörjande funktionen även under vatten. Kan även användas för enkel konservering av detaljer och konstruktioner under normala förhållanden.

FÖRDELAR

 • Livsmedelsklassayt -H1
 • Innehåller inga allergener
 • Penetrerande
 • Universell i underhållet
 • Tryckförstärkt
 • Bildar en långtidsverkande smörjfilm med låg friktion
 • Frigör fastrostade detaljer
 • Skyddar mot fukt och rost
 • Tål mycket hög belastning för att vara en tunn olja

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

 • Kedjor
 • Vajer
 • Bult/mutter
 • Hiss
 • Lås
 • Luftverktyg
 • Lager
 • Gångjärn
 • Reglage
 • Fuktiga miljöer
 • Oxidbekämpning m.m.
#600 CLEANER

MULTIFUNKTIONELL PÅ DELAR & ELEKTRONIK

#600 Cleaner löser snabbt och effektivt upp olja, fett och annan typ av smuts från delar och elektronikkomponenter. Användarvänligare och säkrare för ytor då den ej innehåller aceton och har därmed längre avdunstningstid vilket ger lägre åtgång.

SNABBT OCH ENKELT
Cleaner uppvisar en kraftfull smuts- och fettlösande förmåga som gör att den snabbt avlägsnar fasttorkat fett, olja och andra orenheter från exempelvis broms-, motor-, och elektronikdelar m.m.

SÄKER FÖR MATERIAL
Påverkar varken plast eller gummi och skadar inte billack eftersom produkten är fri från aceton.

FUKTDRIVANDE
Cleaner driver effektivt bort fukt och vatten.

FÖRDELAR
• Skadar inte lack och material
• Innehåller ej aceton
• Längre avdunstningtid än acetonbaserade produkter och alla Brake Cleaners
• 2-3 ggr lägre förbrukning mot traditionella Brake Cleaners med samma rengöringsförmåga

APPLIKATIONER:
• Elektronikrengöring
• Bromsdetaljer
• Fett och oljeborttagning
• Lamell- och kopplingsdetaljer
• Limlösning
• Motordelar
• Lager
• Rengöring före lackering
• Och alla annan rengöring

SKONSAM FÖR
• Färg
• Glas
• Metall
• Plast
• Keramik
• Sten

#659 CITROL AEROSOL

BESKRIVNING

#659 Citrol II är bland det effektivaste som finns vid rengöring. Helt vattenlöslig och kan spädas vid behov. Lätt biologiskt nedbrytbart, baserat på citrus skal och helt petroleum, alkaliskt, och syrafritt.

AVLÄGSNAR EFFEKTIVT

 • Animaliska fetter
 • Vegitabiliska fetter
 • Petroleum oljor och fetter
 • Asfalt & Tjära
 • Vägsalt
 • Insekter
 • Många typer av limmer
 • Golvlim
 • Gummirester
 • Harts & Kåda
 • Beläggningar från träd
 • Missfärgningar i hemmamiljö
 • Missfärgning på målade ytor
 • Nagellack & läppstift
 • Paraffinvax / stearin
 • Tryckerifärger
 • Tuggummi
 • Kalkavlagringar (dusch)
  * Endast ett urval av användning

FÖRDELAR

 • Vattenlöslig & Spädningsbart
 • Separerar från olja vid stillestånd i oljeavskiljare
 • Skadar ej billacker
 • Doft av apelsin
 • Multifunktionellt
 • Snabbt biologiskt nedbrytbar
 • Utmärkt även för hemmabruk

KAN SPÄDAS MED VATTEN
Citrol är ett koncentrerat som används koncentrerad eller spädas med vatten om lägre styrka önskas enligt nedan.

 • Fett & olja: 1 upp till 3 delar vatten
 • Fordon: 1 upp till 5 delar vatten
 • Golv & vägg: 3 upp till 8 delar vatten
 • Tvättmusslor: 1 till 3 delar vatten

99 % ÅTERANVÄNDBAR
Citrol är ett effektivt rengöringsmedel med lång livslängd i tvättmusslor. Olja och fett kan avlägsnas från vätskan när olja separerar och flyter på ytan.

BIOLOGISK PRODUKT
Citrol är baserat på organisk citrus och innehåller inga miljöfarliga fluorkarbonpolymerer, alifatiska, aromatiska, klorerade, alkaliska, sura eller Petroleumbaserade ämnen.

NOTERA:

 • Förvaras frostfritt!
 • Applicera ej på nymålade ytor
 • Applicera på liten yta först
#659R GUN CLEANER

BESKRIVNING

Kommer inom kort …

Kommer inom kort …

#P7063

CLEANER – UNIVERSAL

P7063 Cleaner är ett effektivt rengöringsmedel för de flesta material som t.ex. metall, glas, gummi och de flesta plaster och målade ytor före limning, tätning, folier eller dekaler. Lämnar inga hinnor eller restprodukter som stör vidhäftningen. Ger en korrekt balans av neutraliserande joner på ytor och material som ska limmas, vilket stimulerar vidhäftningen.

EGENSKAPER
• Rengör effektivt alla ytor som ska limmas
• Lämnar inga rester som stör vidhäftningen
• Förbereder snittytan som en primer för vidhäftning
• Ökar alla anaeroba produkters vidhäftning mot ytor
• Förhindra dålig vätning och absorption av snabblimmer
med låg viskositet vid limning av porösa material

LÖSER
• Oljor
• Fetter
• Skärvätskor
• Smuts
• Andra orenheter

RENGÖRING AV
• Metaller
• Gummi
• Glas
• Plaster
• Lackerade ytor

MILJÖ & SÄKERHET
P7063 innehåller brandfarliga lösningsmedel.
Försiktighet måste vidtas för att undvika öppna lågor.
Mer information se säkerhetsdatabladet.

FÖRPACKNING
P7063 Activator 400 ml aerosol.
P7063