#490 DPF CLEANER

Rengör partikelfilter
DPF Cleaner rengör alla typer av partikelfiltret på fordon under drift, som ofta blir igensatta vid kort- eller stadskörningar.

DPF Cleaner är det mest ekonomiska sättet att förlänga livslängden på partikelfilter.

PARTIKELFILTER

DFP Cleaner rengör effektivt igensättningsproblem i moderna dieselsystem.

RENGÖR HELA SYSTEMET

DPF Cleaner är multifunktionell och rengör hela bränslesystemet inklusive injektorer, ventiler och förbränningsrum från avlagringar.
Detta resulterar i återställande av motoreffekten och bränsleförbrukning.

FUNKTION

Förutom att hela bränslesystemet rengörs så innehåller DPF Cleaner ett organometalliskt ämne som fungerar som en accelerator vid regenerering av dieselpartikelfilter (DPF).

Produkten sänker signifikant tändningstemperaturen för sot som samlats i partikelfiltret och optimerar periodisk förbränning av ackumulerat sot, en process som kallas filterregenerering.

Fördelar

 • Multifunktionell för alla vanliga igensättningsrelaterade problem
 • Återställer motoreffekten som tappats p.g.a. smutsigt och ineffektivt bränslesystem
 • Återställer normal bränsleförbrukning som nedsatts p.g.a. smutsigt bränslesystemet eller tätt partikelfilter
 • Förlänger livslängden och förhindrar byte av partikelfilter
 • Kan användas på alla dieselmotorer, med eller utan partikel-filter, för total systemrengöring

Användning

 1. Häll flaskan i tanken före tankning.
 2. Kör minst 30 minuter med förhöjt varvtal (3000 RPM) eller högre för personbilar och ca 25 % högre än normalt varvtal för lastbilar.
 3. Upprepa detta körsätt ett par gånger under tankens livsläng för att uppnå maximalt resultat.

SPECIFIKATIONER

Dosering

 • 1 flaska till 40-60 ltr diesel.

Överdoseras ej!

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Kan användas på alla diesel- motorer, med eller utan partikel-filter, för total systemrengöring

Emballering

 • 1 l