#480 DIESEL CHOCK

Bakteriedödare
Diesel Chock är ett mycket högkoncentrerat dieseladditiv som förhindrar bakterietillväxt i diesel och dödar befintliga bakterier (mikroorganismer) i dieseltankar inom 24 timmar.

BAKTERIER

I dieseltankar bildas kondensvattenvid temperaturväxlingar och tillväxt av bakterier kan uppstå.
Behandlas inte dieseln, ökar tillväxten snabbt och täpper till filter, pumpar, bränsleledningar vilket gör att stillestånd är nära förestående.

SKADLIGA SYROR

Bakterier avger organiska syror som ger korrosionsskador i hela dieselsystemet vilket kan leda till höga kostnader.

ELIMINERAR BAKTERIER

Diesel Chock förhindrar all bakteriell tillväxt i diesel vid normal dosering.
Vid kraftigt infekterade tankar med stor population ökas doseringen.
Detta dödar alla bakterier så att de kan avlägsnas ur systemet genom dränering av tanken.

Tillvägagångssätt

1. Dosera och tanka fullt.
2. Låt verka 24 timmar.
3. Dränera hela tanken, ej krav!
4. Dosera igen och tanka fullt om tanken blivit dränerad.
5. Klart.

DRÄNERA TANKEN

Varför man bör dränera tanken efter behandlingen är för att avlägsna particklar och slam samt eventuellt vatten.
All diesel som dränerats ut kan återanvändas när slammet sjunkit till botten.

Efterbehandling

För att eliminera framtida tillväxt bör #460 Dieseloptimerare tillsättas i dieseln vilket även ger andra fördelar.

SPECIFIKATIONER

Dosering

  • Kraftigt infekterade tankar
    1: 1000 = 100 ml till 100 lit diesel
  • Risk för bakterietillväxt eller diesel av okänd kvalitet
    1: 4000 = 100 ml till 400 lit diesel

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Dieseltankar

Emballering

  • 5 l
  • 150 ml