#460 MOLY 2000

Dieseloptimerare
Moly 2000 är en dieseloptimerare med aktiva ämnen som ökar cetantalet (brännvärdet) och ger en effektivare förbränning.

Rengör, smörjer och skyddar hela förbränningslinjen effektivt.

Skyddar systemet

Moly 2000 smörjer förbränningslinjens alla komponenter och bildar en stark skyddshinna med låg friktion på alla metallytor i systemet.
Detta skyddar effektivt mot friktion, slitage, korrosion och oxidation.
Livslängden ökar på alla rörliga komponenter utan dieselrelaterade driftstörningar.

Ökar effekten

Reducerar bränsleförbrukning och rökutveckling både i praktiken och vid dynotester på tunga fordon.

lägre emission

Moly 2000 håller injektorer rena från avlagringar så full effekt alltid levereras.
Ett nytt amerikanskt EPA- test visar emissionsreducering med 47 %.

DIESELBAKTERIEr

Förhindrar bakterietillväxt i diesel och eliminerar kondensvatten vid kontinuerlig användning.

FÖRDELAR

 • Ökar cetantalet fyra enheter
 • Upp till 5 % högre effekt
 • Upp till 5 % förbättrad bränsle-ekonomi
 • Reducerar emission upp till 47 %
 • Effektiv rengöring av injektorer
 • Ökad systemlivslängd
 • Förhindrar dieselbakterier
 • Låg dosering: 0,05 % (1:2000)
 • Stabiliserar diesel vid lagring

Utförda tester

Ett storre antal dynotester på tunga fordon visar höga reduceringar och vid test av provningsanstalt blev resultatet 4,2 % bränslereduction.

Cummins L-10 och N-14 tester uppvisar rena spridare utan mätbart slitage vid normalt spridarbyte.

svavelfri diesel

Moly 2000 är en av få tillsatser som inte bara överträffar amerikanska EPA:s nya krav på smörjning av dieselbränslen, utan är även registrerad och godkänd för inblandning i miljödiesel.

SPECIFIKATIONER

Dosering

 • 0,05 % ( 1:2000 )

Utförda tester
Ett storre antal dynotester på tunga fordon visar höga reduceringar och vid test av provningsanstalt blev resultatet 4,2 % bränslereduction.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För alla typer av dieselmotorer.

Emballering

 • 208 l
 • 5 l
 • 1 l
 • 500 ml