#450 BENSIN- & E85-OPTIMERARE

Optimal förbränning
Bensin- & E85-optimerare är ett högeffektivt bränsleadditiv.

Effektiviserar förbränningsprocessen och blir snabbt ekonomisk.

Rengör, skyddar och smörjer hela förbränningslinjen.

RENGÖR

Bränsleoptimeraren rengör effektivt bränslesystemets alla komponenter såsom spridare, insprutare, ventiler, förbränningsrum och återställer den ursprungliga motoreffekten.

SMÖRJande

Bränsleoptimeraren ökar bränslets smörjande förmåga med upp till 40 % vilket ger ett extra starkt slitageskydd för förbränningslinjens alla komponenter.
Speciellt formulerad för alla typer av bensin, etanol / E85 och racebränslen, ej metanol.

SKYDDAR & ELIMINERAR

Skyddar effektivt systemet mot syraangrepp, oxidation och korrosion. Stabiliserar bränslet under lagring och förhindrar att frysning och isbildning i bränslesystem sker vid kontinuerliganvändning.

Blyersättare

Kan med fördel användas som blyersättare i äldre motorer som kräver extra ventilskydd.

lägre FÖRBRUKNING

Produkten optimerar förbränningsprocessen vilket ger en jämnare motorgång och en piggare motor.
Ger även en stor reducering av förbrukning och rökutveckling med lägre utsläppsvärden som resultat.

Ekonomisk

Uppvisar oftast en 2 % förbättring av bränsleekonomin på nya fordon och upp till 5 % på äldre fordon.
Detta gör den snabbt ekonomisk.

SPECIFIKATIONER

Dosering

  • Normalt bruk 0,05 %
  • Akut rengöring 0,5 %
  • Etanol i racemotorer 0,2%

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Alla typer av nya och gamla 2-takts- och 4-taktsmotorer som förbränner bensin eller etanol.

Emballering

  • 500 ml