#410 MICRON MOLY

Oljeförstärkare
Micron Moly är en multifunktionell oljeförstärkare.

Ökar oljans bärande och tätande förmåga samt minskar friktion, ljud och temperatur tack vare mikrosmörjningsteknik av PTFE och upplöst molybdendisulfid.

Oljeförstärkare

Micron Moly är en oljeförstärkare för högre prestanda.
Innehåller en speciell additivteknik med upplöst molybdendisulfid och PTFE.

SLITAGEREDUCERING

Metaller och lagerytor är inte helt släta, de har asperiter (ojämnheter) Den upplösta molybdendisulfiden plätterar alla metallytor så de blir helt släta och skapar snabbt en lågfriktion och en smörjfilm som minimerar metallkontakt t.o.m vid start och stopp.
Detta medför kraftig reducering av slitage på kamaxlar och lyftare som utsätts för mekanisk friktion.

MOTORER

Micron Moly ger lägre friktion, stabiliserar oljans viskositet, oljetryck och ökar oljans tätande funktion.
Ger även bränslebesparande egenskaper.

Vid oljeförbrukning

Micron Moly minskar befintlig oljeförbrukning och transmissionsljud samt mängden sot och förbränningsrester i motoroljan.

HYDRAULIK

Micron Moly ökar den smörjande egenskapen på hydrauloljor vilket reducerar slitage och friktion i pumpar och ventiler.
Ger normalt en sänkning av driftstemperaturen på hydraulsystem i hård drift, vilket ökar livslängden på hela systemet.

industriella VÄXELLÅDOR

Ger lägre friktion och ljudnivå i växellådan samt ökar oljans vidhäftning mot metall.
Ökar även den skyddande egenskapen mot kondensvatten.

Påverkar ej

Katalysator och partikelfilter.

SPECIFIKATIONER

Dosering
Micron Moly kan hällas direkt i systemet som därefter startas upp.

  • 5 – 10 % Motorer
  • 10 % Växellådor
  • 2 % Hydraulsystem

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Diesel- och bensinmotorer
  • Hydraulsystem
  • Industriella växellådor
  • Bakaxlar
  • Navreduktion

Emballering

  • 1 l