#408 AUTOMATIC GEAR CLEANER

Växellådsrengöring
Automatic Gear Cleaner rengör effektivt automatisk växellådor och konvertrar invändigt innan oljebyte.

Produkten lösgör avlagringar och beläggningar som bildats.

Rengöringen förebygger samt åtgärdar funktionsstörningar som orsakats av smuts.

vlagringar skapas

Vid förlängda oljebytesintervaller eller överhettad växellådsolja bildas avlagringar i växellådan.
Detta ökar slitaget och funktionsstörningar kan uppstå vilket ofta leder till ett kostsamt växellådsbyte.

effektiv rengöring

Gearbox Cleaner rengör invändiga ytor samt ventilhus och slider från avlagringar innan oljebyte.

VäxLINGSstörningar

Rengöring vid varje oljebyte förebygger och förhindrar slitage och växlingsstörningar samt åtgärdar befintliga funktionstörningar som uppkommit p.g.a. dessa avlagringar.

Förebygga oljeläckage

Tillsätt med fördel produkten #417 Packningsrekond vid oljebytet.

Detta förhindrar att utvändiga och invändiga oljeläckage uppstår (och tätar befintliga läckage) vilka annars kan försämra funktionen på växellådan.

Bruksanvisning

  1. Tillsätt direkt i växellådsoljan.
  2. Kör minst 10 -100 mil innan planerat oljebyte.

SPECIFIKATIONER

Dosering
5 % av systemets volym.
Ex. 300 ml räcker till ett oljesystem på upp till 6 liter.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Automatiska växellådor, konvertrar och andra typer av växellådor.

Emballering

  • 1 l
  • 380 ml