#407 MOTORSKÖLJ

Ren motor invändigt
Motorskölj är ett högeffektivt rengöringsmedel för invändig rengöring av motorer från förbränningsrester, avlagringar och glykol.

Förebygger och åtgärdar tickande hydraullyftare samt ökar den nya motoroljans livslängd.

Vid Förbränning

En motor producerar vid förbränning: vatten, syror, slam, koks, harts, olösta salter, gaser och oförbränt bränsle.

En del av dessa ämnen belastar motoroljan och gör att dess egenskaper och livslängd försämras.
Samtidigt skapas avlagringar med tiden i motorn.

Slitage uppstår

Dessa avlagringar försurar miljön i motorn samt gör att delar nöts, hydrauliska lyftare tickar, kolvringar fastnar samt att bränsle- och oljeförbrukning ökar med tiden.

SUR MILJÖ

Vid oljebyte blir normalt den nya motorolja direkt svart och försurad av de befintliga oljeresterna.
Detta medför kortare oljelivslängd jämfört med om motorn var ren invändigt.

Renare motor

Motorsköljmedel rengör motorns invändiga delar från avlagringar och tappas sedan ut vid oljebytet.

Avlagringarna följer med spilloljan ut och motorn blir ren invändigt.
Resultatet blir att den nya motor-oljan bibehåller sin alkalitet och prestanda längre.

Bruksanvisning

  1. Kör motorn varm.
  2. Häll Motorkölj i den ”gamla” befintliga motoroljan.
  3. Låt motorn stå på tomgång eller kör en kort sträcka.
  4. Tappa ur oljan efter 20-30 min.
  5. Byt filter och häll i ny motorolja.

SPECIFIKATIONER

Dosering
5 – 10 % av oljevolymen.
Ex. 300 ml räcker till ett oljesystem på upp till 6 liter.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För bensin-, diesel- och etanol-motorer samt kompressorer.
Ett bra alternativ till dagens ”Longlife”

Emballering

  • 4 l
  • 300 ml