#401 KYLARTÄTNING

Tätar vattenläckage
Kylartätning tätar snabbt och permanent läckage som uppstått i kylsystemets delar såsom kylare, värmepaket, packningar och små sprickor i motorblock.

Fungerar även i andra typer av värmesystem.

TÄTAR SNABBT

Kylartätning löser sig snabbt i det cirkulerande kylsystemet / värmesystemet och stoppar läckage inom ca 30 minuter.

SKYDDAR

Samtidigt som läckaget tätas skyddas hela systemet mot korrosion och att pannsten uppstår.

ALLA MATERIAL

För alla typer av material som kan förekomma i ett värmesystem.
Kylartätning är kompatibel med alla förekommande glykoler och vattenblandbara vätskor.

Bruksanvisning

  1. Skakas före användning.
  2. Tillsätts i cirkulerande system.
  3. Vid påfyllning i expansionskärl skall kärlet tömmas om det inte har cirkulation igenom.
  4. Starta motorn/cirkulationspumpen och säkerställ att systemet cirkulerar.
  5. Kör motorn/systemet i minst 30 minuter.
  6. Ställ värmereglaget på max värme eller helt avstängd. (Vid läckage i värmepaket = max värme.)

SPECIFIKATIONER

Dosering
1,5 -2 % Kylartätning räcker för att täta ett läckande kylsystem i ett fordon.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Kylsystem i fordon, Värmesystem i byggnader, Golvvärmeslingor m.m.

Emballering

  • 4 l
  • 300 ml