#400 CLEAN & COOL

Kylsystemsrensning

Clean & Cool är utvecklad för att effektivt rengöra kylsystem från slam, rost, pannsten och andra avlagringar som uppkommer i kylsystem.

Skonsam för gummi och metall.

#401 KYLARTÄTNING

Tätar vattenläckage

Kylartätning tätar snabbt och permanent läckage som uppstått i kylsystemets delar såsom kylare, värmepaket, packningar och små sprickor i motorblock.

Fungerar även i andra typer av värmesystem.

#407 MOTORSKÖLJ

Ren motor invändigt

Motorskölj är ett högeffektivt rengöringsmedel för invändig rengöring av motorer från förbränningsrester, avlagringar och glykol.

Förebygger och åtgärdar tickande hydraullyftare samt ökar den nya motoroljans livslängd.

#408 AUTOMATIC GEAR CLEANER

Växellådsrengöring

Automatic Gear Cleaner rengör effektivt automatisk växellådor och konvertrar invändigt innan oljebyte.

Produkten lösgör avlagringar och beläggningar som bildats.

Rengöringen förebygger samt åtgärdar funktionsstörningar som orsakats av smuts.

#409 MOTOROLJESTABILISATOR

TYSTAR OCH STABILISERAR

Motoroljestabilisator är ett högpresterande oljeadditiv för motorer av alla slag.

Stabiliserar viskositeten, tätheten och styrkan i alla förekommande motoroljor Ger ofta ett lägre transmissionsljud och tystar “tickande” hydrauliska lyftare.

#410 MICRON MOLY

Oljeförstärkare

Micron Moly är en multifunktionell oljeförstärkare.

Ökar oljans bärande och tätande förmåga samt minskar friktion, ljud och temperatur tack vare mikrosmörjningsteknik av PTFE och upplöst molybdendisulfid.

#411 CERAMIC

Bränslereducering

Ceramic Motorbehandling är ett högpresterande oljeadditiv baserad på nano-bor.

Ger ultralåg friktion, starkt slitageskydd, kraftig bränslebesparing, och ökad motorprestanda.
Minimerar eller eliminerar ljud i manuella växellådor eller axlar.

#416 HYDRAULIKTÄTNING

Tätar oljeläckage

Hydrauliktätning är ett effektivt oljeadditiv som tätar oljeläckage under drift.

Efter 1-7 driftsdagar i ett oljesystem är alla gummipackningar, o-ringar och packboxar rekonditionerade och tätar igen.

#417 PACKNINGSREKOND 1%

Tätar oljeläckage

Packningsrekond 1 % tätar effektivt oljeläckage under drift i alla typer av oljesystem.

Efter 1-7 driftsdagar är gummipackningar, o-ringar och packboxar rekonditionerade och tätar igen.

#450 BENSIN- & E85-OPTIMERARE

Optimal förbränning

Bensin- & E85-optimerare är ett högeffektivt bränsleadditiv.

Effektiviserar förbränningsprocessen och blir snabbt ekonomisk.

Rengör, skyddar och smörjer hela förbränningslinjen.

#460 MOLY 2000

Dieseloptimerare

Moly 2000 är en dieseloptimerare med aktiva ämnen som ökar cetantalet (brännvärdet) och ger en effektivare förbränning.

Rengör, smörjer och skyddar hela förbränningslinjen effektivt.

#470 BENSIN & E85 STABILISATOR

Skyddar bränslesystem

Bensinstabilisator är ett högkoncentrerat bränsleadditiv som stabiliserar bensin och E85, vilket förhindrar oxidation och utfällning i bränslesystemet vid lagring.

Samtidigt är den en mycket snabb och effektiv bränslesystemsrengörare.

#480 DIESEL CHOCK

Bakteriedödare

Diesel Chock är ett mycket högkoncentrerat dieseladditiv som förhindrar bakterietillväxt i diesel och dödar befintliga bakterier (mikroorganismer) i dieseltankar inom 24 timmar.

#490 DPF CLEANER

Rengör partikelfilter

DPF Cleaner rengör alla typer av partikelfiltret på fordon under drift, som ofta blir igensatta vid kort- eller stadskörningar.

DPF Cleaner är det mest ekonomiska sättet att förlänga livslängden på partikelfilter.