2-TAKTSOLJA

#340 CHALLENGER

HELSYNTETISK 2-TAKTSOLJA

#340 Challenger är en högpresterande helsyntetisk 2-taktsolja av högsta klass. Utvecklad för allt från standard till avancerade racemotorer med höga effektuttag. Den helsyntetiska basoljan och additivtekniken säkerställer utmärkt motorskydd, renhet och livslängd med en exceptionellt låg rökutveckling. För samtliga 2-taktsmotorer inkl E-tec motorer inom garantitid.

FÖR ALLA 2-TAKT
Challenger rekommenderas till alla typer av 2-taktsmotorer med låga till höga effektuttag i alla förhållanden. Överträffar senaste specifikationerna för alla typer av 2-taktsmotorer.

MINIMAL RÖK & LUKT
Den speciella formulan förhindrar förtändning, ger mycket låg luktnivå och minimal till obefintlig rökutveckling efter varmkörning.

HÖG RENHET
Lågaskhaltig additivteknik förhindrar avlagringar vilket ger hög renhet i motorn. Detta ger maximal funktion i rörliga avgasportar (utan effektbortfall) och ger en längre motorlivslängd.

SKYDDAR VID FÖRVARING
Challenger lämnar en fet smörjfilm som skyddar motorns invändiga komponenter från korrosion under förvaring.

SÄKER INBLANDNING
Challenger säkerställer en homogen oljeblandning även vid bruk i mycket låg temperatur. Utmärkt för alla typer av olje-injektionsystem inkl. E-Tec.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
För oljeinjektion & direkt i bensin:

 • Båtar
 • Gokartar
 • Motorsågar
 • Mopeder
 • Snöskotrar
 • Vattenskotrar m.m.

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

 • ISO 6743-15 EGD
 • ISO-L-EGC
 • ISO-L-EGD
 • API-TC
 • JASO FC / FD
 • NMMA TC-W3
#342 SRX 9000

2-TAKTS RACINGOLJA

#342 SRX 9000 är en extrem helsyntetisk 2-taktsolja för motorer med höga till maximala effektuttag. Har en speciell additivteknik som bildar en skyddande matris över alla metallytor som ger lägre motortemperatur, maximalt skydd och ultralåg friktion. För samtliga 2-taktsmotorer inkl E-tec motorer inom garantitid.

ALLA 2-TAKTSMOTORER
SRX rekommenderas till 2-taktsmotorer i tävlingsbruk. Överträffar senaste specifikationerna för motorcykel-, snöskoter- och båtmotorer.

LÅG FRIKTION & STARKT SKYDD
SRX är tryckförstärkt med friktionsreducerande ämnen av syntiserad molybdendisulfid och PTFE. Dessa ämnen bildar en stark, slät och fast smörjfilm på metallytor minimerar skadlig friktionsnötning, vibration, temperatur, och skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

MINIMAL RÖK & LUKT
SRX förhindrar förtändning, ger mycket låg lukt och minimal till obefintlig rökutveckling.

HÖG RENHET
Lågaskhaltig additivteknik för-hindrar avlagringar och ger maximal funktion i rörliga avgasportar.

SKYDDAR VID FÖRVARING
SRX lämnar en fet smörjfilm som innehåller fasta grundämnen som ger ett starkt skydd under lagring.

SÄKER INBLANDNING
SRX säkerställer en homogen och stabil oljeblandning samt ger bränslet en grön färg vid direktinblandning i bensin eller oljeinjektion.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

 • Båtar
 • Gokart
 • Motorcykel
 • Motorsåg
 • Moped
 • Snöskoter
 • Vattenskoter
 • Med mera

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

 • ISO 6743-15EGD
 • ISO-L-EGD
 • ISO-L-EGC
 • NMMA TC-W3
 • JASO FC
 • JASO FD
#840 SNOW PRO

HELSYNTETISK 2-TAKTSOLJA

#840 Snow-Pro är en helsyntetisk 2-taktsolja utvecklad för allt från standardmotorer till motorer med höga effektuttag. Ger utmärkt motorskydd och låg rökutveckling. Godkänd för samtliga 2-T snöskotermotorer inkl E-tec inom garantitid.

FÖR DE FLESTA MOTORER
Snow Pro uppfyller samtliga internationella specifikationer och fabriksrekommendationer för 2-taktsmotorer i snöskotrar och andra typer av 2-taktsmotorer.

HÖG RENHET
Den helsyntetiska basoljan med lågaskhaltig additivteknik ger högt slitagskydd och renhet för utmärkt funktion i rörliga avgasportar och förhindrar effektbortfall.

LÅG RÖKUTVECKLING
Ger en lägre rökutveckling jämfört med traditionella 2-takts oljor.

UTMÄRKT PUMPBARHET
Snow-Pro är speciellt utvecklad för motorer i kyla med sin exceptionellt bra pumpbarhet i kallt klimat. Säkerställer utmärkt pumparhet och en homogen oljeblandning även vid mycket låg temperatur, och ger bränslet en blå färg vid direktinblandning i bensin.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
För oljeinjektion & direkt i bensin:

 • Gokart
 • Motorcykel
 • Motorsåg
 • Moped
 • Snöskoter
 • Vattenskoter

SPECIFIKATIONER:

 • API T
 • JASO FC / FD
 • ISO-L-EGC / EGD
 • ISO-GD ++
 • Rotax 253